• 00:00 / 00:00

  Psalm 79

  Hoe is het om alles kwijt te raken? De straat waar je woonde is er niet meer, de huizen zijn geplunderd, de voordeuren staan open. Hier en daar is brand geweest.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 146

  De kritiek in de psalm gaat uit naar de mensen met macht.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 25

  Een psalm over onderweg zijn, met alle vertrouwen en aarzeling die daarbij horen

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 68

  Een stevige psalm, als in een overwinningsroes, maar ook met intieme fragmenten

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 143

  Psalm 143 lijkt een gebed, geboren in een cel. De man is aan het eind van zijn krachten. Hij is geschokt tot diep in zijn hart en vreest het lot van de doden te moeten delen. Wat doe je dan?

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 100

  Een juichende psalm. En stoutmoedig wordt daar de hele aarde bij betrokken. Alsof er geen doffe ellende is, geen geweld, geen rampzalig heidendom. Heel de aarde moet een lofzang worden. Psalm 100 is de belijdenis van God als de alom Aanwezige.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 87

  We zijn als mensheid ver verwijderd van het visioen, een stad van vrede. Des te meer dringt het verlangen. En je zou wel, met de groten en de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en on der fluitspel in het ronde gaan, zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen.’ We zijn en blijven onderweg.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 119

  Een mens wordt er niet wijzer van als hij zich onderdompelt in het leven. Wat is recht en wat is slecht? Wie vertelt de waarheid? Niets is zeker. Regels, wetten, geboden, voorschriften, de woorden komen alle en vele malen in deze langste psalm naar voren. Maar ze zijn alle geboren uit liefde.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 149

  Bevrijdingsdag. Hier: een oud lief dat weliswaar oorlogstaal gebruikt maar zich het leven ook voorstelt als een theater waarin ieder zijn rol speelt, de braverik en de schurk, de schlemiel en de arrogante kwast.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 89

  Een psalm die groots en meeslepend begint en dan ineens, even over de helft, abrupt van toon verandert. Om dan weer vrolijk te eindigen. Raadselachtig lied.