Kerk Zonder Grenzen wil mensen graag inspireren, helpen en begeleiden, buiten kerkgrenzen om. Vanuit het geloof dat ieder mens van waarde is en gezien en gehoord wil worden en behoefte heeft aan geestelijke voeding.

Voor Kerk Zonder Grenzen is dit belangrijk:

 • Zonder grenzen betekent voor ons ook echt zonder grenzen.
 • Het gaat niet om een kerk maar om mensen, wie ze ook zijn.
 • Elk mens recht heeft op hulp, raad en daad van ons.
 • Geloof is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten.
 • Niemand hoeft aan een geestelijke norm te voldoen.
 • Elk mens is bijzonder en gaat een eigen weg, ook geestelijk.
 • Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben.

Wat doet Kerk Zonder Grenzen:

 • Kerkdiensten en andere bijeenkomsten beleggen.
 • Mensen opvangen en begeleiden, mondeling, schriftelijk, door erbij te zijn.
 • Via de radio present zijn bij mensen die willen nadenken over het leven en God zoeken.
 • Verbindingen leggen tussen mensen en vooroplopen als het gaat om wat komen gaat.
 • Via de sociale media mensen aan het denken zetten, o.a. door Tuimelteksten.
 • Voorgaan bij rouwplechtigheden en mensen hierin begeleiden, o.a. door MomenTaal.
 • Onze stem laten horen op verschillende manieren, o.a. via het Huis van Waarden.