Verhaal en Co met Job de Haan

Verhaal en Co met Job de Haan - zondag 10 december 2017, 13:45 uur.

Vandaag deel twee met Chassidische vertellingen.

Algemene programma informatie:

In de maanden november en december staan de zogeheten Chassidische Vertellingen centraal zoals deze zijn verzameld door de joodse schrijver en filosoof Martin Buber (1878 - 1965).

Het chassidisme is de mystiek-religieuze beweging die halverwege de 18e eeuw in het Oost-Europese jodendom begon. De verhalen werden meestal verteld door de chassidim - 'de vromen', die leven volgens de joodse wetgeving, zoals de spijswetten en kledingvoorschriften.

De vertellingen gaan over de voorgangers van de chassidische gemeenten, die tsaddikim, 'rechtvaardigen' heten. Tegenwoordig zouden we zeggen: mannen uit één stuk, eerlijk en authentiek. De verhalen getuigen van een grote levenswijsheid gecombineerd met sprankelende humor.

Die typisch joodse humor is ontstaan in een tijd waarin deze bevolkingsgroep gebukt ging onder zware vervolgingen en de door hen vurig verwachte verlossing uitbleef. Uit een oprecht verlangen naar God ontstond onder de mensen, in alle eenvoud en vertrouwen, een hernieuwd en verdiept zoeken naar waarheid en levensvreugde. Dit weerspiegelt zich in de vertellingen met een ongekende zeggingskracht. Dat laatste blijkt uit de manier waarop Buber zijn lezers en hoorders uitnodigt tot zijn gespreksgenoot. Daarbij is zijn inzet even mild als indringend. Na een tijdje merk je dat Bubers woorden je niet meer loslaten omdat de boodschap ook vandaag de dag nog heel actueel is.

Terug naar het overzicht…