Tien geboden met Karel Eykman

Tien geboden met Karel Eykman - zondag 22 oktober 2017, 12:45 uur.

Vandaag het achtste gebod: Steel niet.

Stelen mag niet, daar zijn we het allemaal over eens. In ieder land, over de hele wereld, is stelen strafbaar, je kan ervoor in de gevangenis komen. Je blijft met je poten van andermans spullen af. Punt uit. Je hebt geen bijbel met tien geboden nodig om dat te beseffen. Maar in de oude bijbelse tijden werd er iets meer bedoeld dan dat je geen snoep uit de supermarkt mag jatten.
Als je rijk was en veel grond had, moest je daar zo mee omgaan dat de anderen in je dorp, vooral de armere mensen, er ook plezier van hadden. Zo hoorde je bij het oogsten een zijstrook van je land over te laten voor de gewone man, zodat hij een graantje mee kon pikken.
Deed je daar niet aan mee en wilde je niet delen, dan was je een dief. In dat geval was eigendom niets anders dan diefstal. Later was er ook bij ons de gewoonte om, vaak aan de rand van de stad, bepaalde landjes en terreintjes vrij te laten, zodat iedereen die dat wilde daar zijn eigen groenten en fruit kon verbouwen. Dat soort land heette een "meent". Die volkstuintjes langs de spoorlijn, op grond waar toch niemand iets aan heeft, dat is net zoiets.
Als je het zo bekijkt, zijn de grote dieven van deze tijd de projectontwikkelaars en de bouwmaatschappijen, die grond opkopen en daarin investeren in de hoop dat het meer waard wordt.
Terwijl landjes die van niemand zijn, van iedereen horen te zijn.

Wat van niemand is, is van iedereen.

Algemene programma informatie:

Tien weken lang leest Karel Eykman voor uit zijn nieuwe boek "Zodat het je goed gaat - tien geboden voor nu" over de tien geboden uit het zogeheten Oude Testament. Duizenden jaren geleden gingen twaalf herdersstammen uit de woestijn zich vestigen in Israël. Om van die losse stammen één volk te maken zijn toen die Tien Geboden ontstaan. Geboden waar we ook vandaag nog iets aan kunnen hebben. Geen strenge, dwingende wetten over wat je wel en niet mag doen, maar woorden die ons oproepen, zodat het ons goed gaat.

Terug naar het overzicht…