Tien geboden met Karel Eykman

Tien geboden met Karel Eykman - zondag 8 oktober 2017, 12:45 uur.

Vandaag het zesde gebod: Vermoord niemand.

Het is eigenlijk gek. Dit gebod staat dan wel in de bijbel, maar in diezelfde bijbel worden overwinningen en slagen beschreven waarbij honderden, zelfs duizenden doden vallen. En dat wordt nog toegejuicht ook.
Dat komt omdat het Joodse volk wel gemerkt had dat het doden er in een oorlog nu eenmaal bij hoort. Als je wordt aangevallen, vecht je terug. Zo eenvoudig is dat. Doden mag volgens het gebod best, maar echt een moord plegen, dat is wat anders, dat mag beslist niet.
Jezus vond dat bij lange na niet genoeg. Hij ging veel verder, hij was veel radicaler.
Geen moord plegen is tot daar aan toe, vond hij, maar je moet om te beginnen zorgen dat de gedachte aan moord niet bij je opkomt. Je moet al tegen moorddadigheid vechten voordat het ontstaat, voordat er haat ontstaat, of achterdocht of angst of vijandigheid of pesterijen.
Met dat pesten moet je uitkijken. Het begint als nogal onschuldige plagerijtjes op de basisschool, maar als zo'n gepeste jongen dan de rest van zijn leven voortdurend wordt uitgesloten, afgewezen en weggezet, kan hij een fanatieke loser worden met gevaarlijk geweld in zijn kop en dat krijg je er niet gemakkelijk meer uit.

Laat de gedachte aan moord niet in je opkomen.

Algemene programma informatie:

Tien weken lang leest Karel Eykman voor uit zijn nieuwe boek "Zodat het je goed gaat - tien geboden voor nu" over de tien geboden uit het zogeheten Oude Testament. Duizenden jaren geleden gingen twaalf herdersstammen uit de woestijn zich vestigen in Israël. Om van die losse stammen één volk te maken zijn toen die Tien Geboden ontstaan. Geboden waar we ook vandaag nog iets aan kunnen hebben. Geen strenge, dwingende wetten over wat je wel en niet mag doen, maar woorden die ons oproepen, zodat het ons goed gaat.

Terug naar het overzicht…