Tien geboden met Karel Eykman

Tien geboden met Karel Eykman - zondag 1 oktober 2017, 12:45 uur.

Vandaag het vijfde gebod: Heb respect voor je vader en je moeder.

In vroeger tijd, toen de tien geboden ontstonden, was het van levensbelang dat kinderen hun ouders in ere hielden. Waren je ouders zo oud geworden dat ze hun eigen brood niet meer konden verdienen, dan hoorde je als kinderen voor hen te zorgen.
Tegenwoordig hebben we pensioenregelingen en AOW, dus je zou kunnen zeggen dat dit vijfde gebod niet meer nodig is.
Toch is het juist in deze tijd heel belangrijk dat het goed gaat tussen ouders en kinderen. Dat betekent vooral dat er wederzijds respect is, dat niet alleen de kinderen hun vader en moeder eren, maar dat ouders evengoed hun kinderen respecteren en serieus nemen.
Nu klinkt het heel modern als ouders tegen hun kinderen zeggen: "We willen je niet onze eigen idee├źn en ervaringen van vroeger opdringen, jij mag helemaal voor jezelf uitzoeken hoe jij je leven wilt inrichten. We laten je vrij." Dat is misschien echt aardig bedoeld, maar toch is het niet goed.
Het is van groot belang dat ouders niet alleen hun zogenaamde wijze lessen aan hun kinderen doorgeven, maar ook hun gewone ervaringen, herinneringen en verhalen. Een ander woord voor 'doorgeven' is 'traditie', en daar gaat het om. Als jij dat op jouw beurt weer doorvertelt aan jouw kinderen, krijg je het gevoel dat je deel uitmaakt van een keten van generaties.
Dan ben je minder alleen.

Vergeet niet door te geven.

Algemene programma informatie:

Tien weken lang leest Karel Eykman voor uit zijn nieuwe boek "Zodat het je goed gaat - tien geboden voor nu" over de tien geboden uit het zogeheten Oude Testament. Duizenden jaren geleden gingen twaalf herdersstammen uit de woestijn zich vestigen in Israël. Om van die losse stammen één volk te maken zijn toen die Tien Geboden ontstaan. Geboden waar we ook vandaag nog iets aan kunnen hebben. Geen strenge, dwingende wetten over wat je wel en niet mag doen, maar woorden die ons oproepen, zodat het ons goed gaat.

Terug naar het overzicht…