Meditatie met muziek door Aart Mak

Meditatie met muziek door Aart Mak - zondag 14 januari 2018, 19:00 uur.

Kerk Zonder Grenzen dienst samengesteld door Aart Mak.

Vandaag gaat het over de eerste woorden van de Bergrede. Met mooie muziek, met een paar liederen uit het Liedboek, met gebeden en o.a. deze tekst:

Het koninkrijk der hemelen hoort toe aan de armen van geest. Daar begint alles mee. Om dat Koninkrijk gaat het de hele bergrede. Zou je het kunnen vergelijken met een lichtkring waarin je als mens mag leven? Is het de draagkracht van God om je heen? Is het het onzichtbare weefsel van de liefde? Onzichtbaar maar zo zeker en waar als niets van de zichtbare wereld zeker en waar is? Want het zichtbare is vergankelijk en voorbijgaand. Een toegangsdeur tot dat Koninkrijk is arm van geest te worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat trots niet nodig is. Trots op eigen geleerdheid, trots op afkomst of rijkdom, trots op schoonheid. Al die soorten trots leiden af van waar het in het leven om gaat. Weet wie je bent. Probeer te leven zonder maskers die verhullen wie je bent. Maskers van vriendelijkheid, maskers van haat, maar ook maskers waarvan je je niet bewust bent dat je die opzet. Voortdurend je best doen om niet afgewezen te worden. Voortdurend bezig zijn om ergens bij te horen. Wij spelen in het leven vaak zulke vreemde rollen en we weten niet meer wie we zelf zijn. Jezus nodigt ons uit arm van geest te zijn, naakt als Adam en Eva in het paradijs. Om lief te hebben zonder schroom en geveinsdheid. Dat gaat niet vanzelf. Arm van geest worden is leren doorzien wat je niet nodig hebt om mens te zijn. Het is leren leven zonder oordelen over jezelf, over anderen.

Liturgie:

lit 2802-14-01-2018.pdf

Algemene programma informatie:

Kerk Zonder Grenzen dienst samengesteld door Aart Mak waarin hij teksten en muziek laat horen.

In plaats van opname en uitzending van een concrete kerkdienst, ’s avonds in de Dorpskerk, wordt de luisteraar rechtstreeks aangesproken, zal er muziek klinken, worden er gebeden uitgesproken en eindigt het geheel ook met een zegen.

Terug naar het overzicht…