Live dienst Bloemendaal Overveen

Live dienst Bloemendaal Overveen - zondag 24 juni 2018, 10:00 uur.

Rechtstreekse uitzending vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal. De voorganger is Jacobine Geel.
Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Philien Schouten.

Tijdens de tweede zendingsreis komt Paulus voor het eerst op het continent Europa. De Heilige Geest zelf leidt hem erheen (Hand. 16:1-10). Vanaf Beréa reist hij door naar Athene. Athene was een van de belangrijkste steden uit dit deel van het Romeinse Rijk. Een grote stad die vol stond met afgodstempels en –beelden. Als hij daar is, laat hij Silas en Timotheüs roepen die in Beréa zijn achtergebleven.

Zoals overal zit Paulus ook in Athene niet stil, maar verkondigt hij het evangelie. In deze stad vol intellectuelen lezen we niet van wonderen, maar wil hij hen overtuigen door het gesprek aan te gaan.

Paulus spreekt over een God die schepper is van hemel en aarde. Het is een God voor Wie geen tempel gebouwd hoeft te worden en die ook geen offers nodig heeft. Alle dingen die men in de wereld heeft, komen van Hem. Hij heeft alle mensen gemaakt, zorgt voor hen en bepaalt hun leven. Wat Paulus zegt gaat recht in tegen het denken van de Stoïcijnen en Epicureeërs. Beiden geloofden niet dat een god ook werkelijk in de wereld kan ingrijpen. Alles is bepaald door het lot. Nu horen ze ineens van een God die wel de wereld bestuurt en ook alle macht heeft! Tegelijk wijst Paulus hiermee alle afgodendienst en -offers af. Er is maar één God. Deze boodschap is ook vandaag heel mooi en troostvol: we staan er niet alleen voor, God ziet ons en zorgt voor ons.

Liturgie:

pk-bo-liturgie-20180624.pdf

Algemene programma informatie:

Actuele kerkdienst van de Protestantse Gemeente Bloemendaal Overveen

Terug naar het overzicht…