Live dienst Bloemendaal Overveen met Ad van Nieuwpoort

Live dienst Bloemendaal Overveen met Ad van Nieuwpoort - zondag 11 november 2018, 09:58 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

Rechtstreekse registratie vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal. Het is vandaag de achtste Zondag van de Herfst.

Op het orgel hoort u Dirk Out. Verder met medewerking van De Cantorij o.l.v. Philien Schouten.

Wat is de gangbare betekenis van het woord ‘god’ in de publieke opinie? Opperwezen. Almachtig. Streng. Alomtegenwoordig. Iets dat boven ons uitstijgt. Onzichtbare hand. Onbewogen beweger. En het wordt algauw: Noodlot. Velen hebben er opgelucht ademhalend afscheid van genomen. En geef ze eens ongelijk. Maar zijn daarmee de ‘goden’ ook verdwenen?

‘God’ is wat in een samenleving het hoogst genoteerd staat, waar mensen achteraan lopen, wat de dienst uitmaakt. Het is datgene waar we zonder het ‘god’ te noemen en zonder ons ervan bewust te zijn dagelijks voor door de knieën gaan. Het zijn de vanzelfsprekendheden waar we mee leven. Wat hebben we allemaal niet over voor onze identiteit bijvoorbeeld? Welke offers hebben we over voor onze carrière? Hoe belangrijk en allesbepalend kan geld worden? Onze status, de erkenning van anderen? Of ons eigen gelijk?

In het slotakkoord van het profetische boek Jozua wordt heel de Tora uitgelegd als een bevrijdingsverhaal. En het gaat dan, volgens de verteller, ten diepste om de bevrijding van de goden die het ons belemmeren werkelijk te worden zoals we zijn bedoeld. Goden die van ons kleine, angstige mensjes maken. Die vreemde onuitsprekelijke heeft jou bevrijd uit het godsdiensthuis, zo wordt gezegd. Maar de grote vraag is: waag je het daarmee? Lukt het je om daarvan bevrijd te blijven? Willen jullie als bevrijde mensen leven? Of laat je je leven bepalen door allerhande goden of godjes?

Een spannende finale is het. We worden uitgedaagd om de goden van onze tijd te ontmaskeren. Lijkt me geen overbodige luxe, deze dagen. En dan is het ook nog ‘Sint Maarten’…

Meedoen aan de collecte!
U kunt nu ook via de app Givt meedoen aan de collecte van de kerkdienst.
Weten hoe? Klik hier. Ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor u als luisteraar via Radio Bloemendaal.

De tekening rechts boven is van Ans Wortel (1929-1996).

Liturgie:

pk-bo-liturgie-20181111.pdf

Algemene programma informatie:

Actuele kerkdienst van de Protestantse Gemeente Bloemendaal Overveen vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal.

Terug naar het overzicht…