Live dienst Bloemendaal Overveen met Ad van Nieuwpoort

Live dienst Bloemendaal Overveen met Ad van Nieuwpoort - zondag 24 september 2017, 10:00 uur.

Rechtstreekse uitzending vanuit de Dorpskerk in Bloemendaal. Het is vandaag de eerste Zondag van de Herfst.
Met medewerking van "De Cantorij" o.l.v. Philien Schouten. Op het orgel hoort u Dirk Out.

Ad schrijft over deze dienst:
"There is a crack in everything, that's how the light gets in...". Zo zingt Leonard Cohen. Het leven kent zo zijn barsten, mislukkingen en scheuren. Maar hoe ingewikkeld in een ‘photoshop-werkelijkheid’ waarin alles mooi moet zijn, leuk, vitaal en succesvol. In een tijd waarin er nauwelijks ruimte is voor lijden. Terwijl we het allemaal in meerdere of mindere mate kennen.

Ook kerk en religie hebben het maar al te vaak weggemoffeld onder vrome frasen of antwoorden die een verklaring moesten geven. ‘Niet klagen, maar dragen…’ zei mijn grootmoeder altijd. Of anders werd dat liedje wel gezongen van ‘Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed…’

In het leerdicht van Job wordt geschreeuwd en geklaagd zonder beperking. De lijdende Job gooit alles eruit en vervloekt zijn geboortedag. Hij kijkt de zwarte afgrond diep in de ogen en roept dat hij er niet meer wil zijn. Hij verstopt zijn lijden niet, maar geeft het taal. En die schreeuw kon nog weleens uitdrukking zijn van het intense verlangen naar uitkomst.

Job verstopt zich niet maar komt zonder schaamte tevoorschijn met zijn leed. Het bijbelverhaal legt hem niet het zwijgen op, maar geeft hem juist de ruimte. Misschien wel om hem een bondgenoot te laten zijn voor wie zelf eenzaam in het donker zitten.

Dit in deze dienst, voor wie weigert te geloven dat het leven alleen maar leuk moet zijn.

Algemene programma informatie:

Actuele kerkdienst van de Protestantse Gemeente Bloemendaal Overveen

Terug naar het overzicht…