Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Gert Bremer

Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Gert Bremer - zondag 18 maart 2018, 16:00 uur.

De gast vandaag is Gert Bremer (Epe, 1951). Bremer studeerde muziek in Utrecht en was jarenlang als redacteur godsdienstige programma's verbonden aan de KRO/RKK. Van 2006 tot 2017 woonde hij als monnik van de Cisterciënser Abdij Maria Toevlucht in Zundert.
Eind februari 2017 treedt hij uit de orde en verlaat hij de abdij. Hij wordt Vrijwilliger bij Hoeve Groot Zandbrink in Leusden. Daar vindt hij een maatschappelijk betrokken groep met pensionado's waar hij nog iets nieuws kan leren, want, zo zegt Bremer: "Je moet je blijven ontwikkelen en verder groeien in vrijheid - tot hoog in je grijsheid - naar de voleinding van je leven en naar wat daarna zal zijn.
" Gedurende de afgelopen jaren houdt hij zich als cantor en organist bezig met liturgie en muziek, wordt hij hoofd van de keuken en kok bij de Zusters Onze Lieve Vrouw in Amersfoort en schrijft hij zijn eerste boek dat in het voorjaar verschijnt bij Berne Boek met de titel 'Laat mij maar zingen - Psalmen na geschreven.'. Deze nieuwe omtaling van 150 Psalmen is ontstaan in de intimiteit van een kloostercel in Maria Toevlucht in Zundert, waar broeder Gert Bremer 11 jaar monnik was. Daardoor komen deze oude teksten in nieuwe vorm heel dicht bij de oorspronkelijke diepte van de psalmen. In de stilte en eenzaamheid van de cel vormden de psalmen een antwoord, soms als een luide schreeuw maar gelukkig ook als berusting in een weg die nu eenmaal zo moest lopen en dat het wel goed zal komen allemaal. De psalmen staan er vol mee: dat tasten naar een uitweg uit de kelders van het bestaan en hopen op de toppen ervan te mogen blijven.
Kenmerkend aan deze omtaling is de zoektocht van een spiritueel mens naar degene die de vertaler omschrijft met 'de Ene'. Daarmee aangevend dat het tasten blijft naar een antwoord, zonder pretenties precies te kunnen vastpakken wie of wat die 'Ene' is. Het is ook een gender-neutrale vertaling geworden, want woorden als Heer en Hij zijn vermeden. "Daarin laat mijn zoeken naar wat groter is dan mijn zelf zich goed aflezen. Dat zoeken gaat nu weer verder, zei het minder vroom maar wel vrolijk en het schrijven gaat ook door en verder gewoon met pensioen dus als zo velen", aldus Bremer.
Zijn grote inspirator was altijd Bernard Huijbers met zijn boek 'Door podium en zaal tegelijk' over het hoe en wat van de liturgische muziek. Verder natuurlijk Huub Oosterhuis met wie Huijbers samen de grondlegger was van nieuwe liturgisch/muzikale vormen, met later Antoine Oomen en Tom Löwenthal van wie hij de muziek jaren lang mocht beleven en uitvoeren als dirigent in Amsterdam en Amersfoort. Momenteel volgt hij een opleiding tot Zen-leraar.

Klik hier voor de hele muzieklijst van Gert Bremer.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…