Hemelse Modder met Sytze de Vries ingesprek met René van Loenen

Hemelse Modder met Sytze de Vries ingesprek met René van Loenen - zondag 25 februari 2018, 16:00 uur.

Vandaag ontvangt Sytze in het programma Hemelse Modder René van Loenen (1950). René gaat na het Christelijk Lyceum in Hilversum, MO Nederlands studeren in Amsterdam en Utrecht. Van 1972 tot 2010 is hij leraar Nederlands aan het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Zijn eerste gedichten schrijft hij voor het radioprogamma Literama van de NCRV. Vanaf eind jaren zeventig legt hij zich toe op het schrijven van liedteksten voor de kerk, eerst met de componisten Jacques van den Dool en Yme van der Valk. Later schrijven ook andere componisten muziek bij zijn werk, onder wie Wybe Kooijmans, Willem Vogel, Dirk Zwart, Bert Lassing en Marijn Slappendel.

In de jaren tachtig schrijft hij verschillende teksten voor de IKON. Hij werkt mee aan het project 'Sjofele koning' (onder redactie van Karel Deurloo en Karel Eykman) en met Hans Bouma, Wim Pendrecht en Joke Ribbers aan de totstandkoming van de driedelige bundel kinderliederen 'Bij hoog en bij laag'. Ook in verschillende delen van 'Zingend Geloven' (bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied) worden teksten van zijn hand opgenomen.

Inmiddels verschijnt bij uitgeverij Boekencentrum in 1984 zijn eerste bundel Gedichten, gebeden en liederen verschenen: 'Het suizen van een zachte koelte'. In 1990 volgde een soortgelijke bundel bij Kok in Kampen: 'Nacht die ons zal dagen'. Beide bundels bevatten merendeels teksten voor kerkelijk gebruik.
Vanaf eind jaren tachtig gaat Van Loenen zich meer toeleggen op het schrijven van poëzie. Hij publiceert gedichten in literaire tijdschriften als Bloknoot, Liter en De Tweede Ronde. In dit laatste tijdschrift publiceert hij ook light verse onder het pseudoniem Lucas de Bree.
In 1998 verschijnt bij Kok de bundel 'De steen voorbij; gedichten voor de veertigdagentijd'. Hierop volgt in 2004 'Mooi voetenwerk', dat bij Mozaïek uitkomt in een literaire reeks onder redactie van Teunis Bunt.
In 2009 verschijnt eveneens bij Mozaïek de bundel 'Straatliefdegras; een pelgrimage in 40 gedichten'. Deze bundel, die een keuze bevat uit eerder gepubliceerd werk, aangevuld met nieuwe gedichten, is te karakteriseren als een zoektocht – van een kwarteeuw – naar nieuwe beelden en een nieuwe taal voor eeuwenoude geloofsgeheimen. Een zoektocht naar God. Een pelgrimage in taal.

Ook met het schrijven van liedteksten blijft Van Loenben actief. Zo hertaalt hij liedteksten uit de 'Iona'-traditie, is hij betrokken bij het project Psalmen voor Nu en levert hij 19 tekstbijdragen aan het nieuwe Liedboek. Sinds 1 januari 2014 is hij voorzitter van 'Schrijverscontact', een landelijke vereniging van auteurs met een christelijke levensvisie. In 2014 verschijnt onder de titel 'Pleisterplaats' zijn derde dichtbundel bij Mozaïek, in 2017 bij Boekencentrum de bundel 'Veertig vrouwen uit de Bijbel', gedichten en aantekeningen met verwijzingen naar beeldende kunst en literatuur. Voor de Stichting Anisymuz schrijft hij het libretto van de Jonacantate, waarvoor Alfons van der Mullen de muziek componeerde. Deze symfonische cantate werd in 2015 uitgevoerd in Culemborg, Boxtel en Utrecht.

Klik hier voor de muzieklijst van René van Loenen.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…