Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Ferdinand Borger

Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Ferdinand Borger - zondag 28 januari 2018, 16:00 uur.

Hoofdgast vandaag is Ferdinand Borger (1963) theoloog, theatermaker en programmamaker. Hij studeerde in 1992 af aan de Theologische Universiteit van Kampen en woonde tijdens zijn studie een jaar in Versailles waardoor hij naast Engels, Duits en Spaans ook vloeiend Frans leerde spreken. Daarna deed hij in 1996 examen aan de Toneelacademie in Maastricht als regisseur. Van 1992 tot 1999 werkte hij parttime als predikant voor de Protestantse Kerk in Sittard. Vanaf die tijd zocht Borger een breder podium dan de kansel en begon als freelancer.
Hij was jarenlang op televisie te zien als verteller in het programma “Het Vermoeden” met Annemiek Schrijver voor de IKON; later overgenomen door de EO.
Hij maakte en speelde in 2009 samen met collega Kees Postumus de voorstelling Calvijn, waarin mensen niet alleen kennismaken met zijn biografie, maar ook met zijn gedachtengoed. Het resultaat: een monoloog van een uur die Borger samen met Kees Posthumus schreef en die met regisseur Heleen Hennink op de planken werd gebracht. De voorstelling werd 110 keer in den lande gespeeld en zelfs een katholieke parochie in Antwerpen waagde zich eraan. De monoloog werd uitgegeven in een boekje bij Uitgeverij Boekencentrum onder de titel ‘Voorvechter en vreemdeling’.

In 2010 en 2011 reisde Borger maandenlang langs kloosters en andere nieuwe spirituele plekken, waarvan hij in 2012 verslag deed in het boek “Hemelse Oorden, tien spirituele pleisterplaatsen”
Vroeger vonden reizigers en pelgrims gastvrijheid in kloosters. Met de opkomst van kuuroorden en hotels in de 19e eeuw kwam gastvrijheid los te staan van religie of geloof. De laatste jaren mogen soberheid en eenvoud zich echter in een groeiende belangstelling verheugen en zoekt men (opnieuw) naar contact met de stilte, de natuur, de ander en God.
In 2013 vroeg de IKON hem een alternatief te bedenken voor de kerkdienst op Radio 5. Hij ontwikkelde daarop “De Vermoeden-viering” waarvan hij nog wekelijks voor de EO de samenstelling en de regie doet. Daarnaast bestijgt hij circa vijftien keer als voorganger de kansel ergens in het land. In 2016 maakte Borger in opdracht van de Protestantse Kerk van Amsterdam de film ‘As en vuur’ voor het project ‘Koers’, waarbij de kerk zich bezint op de toekomst van de kerk in de stad. Voor de film ging hij in gesprek met tien mensen en stelde hen om te beginnen de vraag wat de stad zou verliezen als in een nacht alle kerkgebouwen zouden verdwijnen. Het werd het begin van een gedachtenexperiment waarin hij onderzocht wat voor de geïnterviewden de wezenlijke kern van kerk en geloof is. En wat die kern voor de stad zou kunnen betekenen.
Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Meinema Borgers zijn nieuwe boek: “In den beginne speelde God - de Bijbel in theaterteksten”. Uit de toelichting: Bijbelteksten tot leven gewekt met de kracht van de theatrale verbeelding.
Van Kaïn tot Job, van Thomas tot Paulus, van schepping tot Apocalyps. In bijbelverhalen schuilt een enorme dramatische kracht. Die komt in deze theaterteksten volop naar voren en zuigt de lezer, de toeschouwer het verhaal in. Zo krijgen bijbelverhalen opnieuw reliëf, dat hen verontrustend en verrassend maakt.
Soms raken mensen uit de kantlijn van het verhaal in gesprek met de hoofdpersonen, soms betreedt de schrijver zelf het podium en onderzoekt wat mensen drijft aan hoop en geloof. De theatervorm geeft ruimte om ook buiten de paden van de christelijke traditie deze verhalen te onderzoeken. Om daarmee basale> waarden van ons mens-zijn, alles wat er is aan liefde, trouw, rechtvaardigheid en solidariteit, op het spoor te komen.

Klik hier voor de muzieklijst van Ferdinand Borger.

Deze aflevering werd eerder uitgezonden op 24 september 2017.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…