Hemelse Modder met Sytze de Vries

Hemelse Modder met Sytze de Vries - zondag 8 oktober 2017, 16:00 uur.

Gast in Hemelse Modder is vandaag Joost Röselaers (1979) sinds januari van dit jaar algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, een vrijzinnige en vooruitstrevende geloofsgemeenschap in Nederland. Daarnaast is hij predikant van de Vrijburg-gemeente in Amsterdam-Zuid.

Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Ondanks dat liet Röselaers met regelmaat van zich horen in het publieke debat. Na de MH17-ramp schreef hij in een opiniestuk dat hij zich verwonderde over de afwezigheid van het christelijk geloof in de Nederlandse rouwverwerking van die tragedie, terwijl hij in Engeland door de kerkelijke traditie woorden en rituelen krijgt aangereikt die daar iets in kunnen betekenen.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2012 zei hij in deze krant dat hij niet snel op een christelijke partij zou stemmen. "Ik heb moeite met de C, die wekt hoge verwachtingen. Het is bijna niet te doen de boodschap van Jezus in de praktijk te brengen. Over vreemdelingen en asielzoekers is de Bijbel duidelijk, die moeten we allemaal toelaten. Dat is niet realistisch. Jezus was heel radicaal. Dat is in de politiek onmogelijk en dat suggereert de C van christelijk wel. Politiek moet pragmatischer zijn, al is het wel goed om het doel, de betere samenleving, voor ogen te houden."

Dat laatste bracht Röselaers in praktijk toen hij in 2016 het eerste kerkelijke homohuwelijk in het Verenigd Koninkrijk voltrok. Vanuit zijn kerk gaf Röselaers ook vorm aan het Dutch Centre en de Nederlandse City Lunches (NCL) in Londen. Door deze vernieuwende activiteiten is de Nederlandse Kerk in Londen geworden tot een plek van ontmoeting en zingeving voor alle Nederlanders in Londen – kerkelijk of niet.
Röselaers groeide op in het buitenland, eerst in Genève, later in Dakar. Na de Vrije Hogeschool in Driebergen studeerde hij theologie in Leiden en Kaapstad. Tijdens zijn studie was Joost bestuurslid bij de vereniging Jonge Vrienden van het Concertgebouw. Joost studeerde af op het waarheid- en verzoeningsproces in Zuid-Afrika waar bisschop Desmond Tutu de drijvende kracht achter was.
Naast zijn werkzaamheden als predikant is Joost actief in de politiek en in verschillende besturen (o.a. van de "Preek van de Leek" in Amsterdam en van een aantal fondsen), en gaat hij jaarlijks met de Johanniter Hulpverlening mee met een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap.
In 2012 verscheen zijn eerste publicatie, ‘Het vrije woord: theologen en opiniemakers in domineesland’.

Vanuit Londen wil Röselaers de gedachte meenemen dat dominees maatschappelijk relevant en uitgesproken dienen te zijn. Hij vindt de kerken in Nederland veel te bescheiden en terughoudend: „Waarom zo defaitistisch?”, zegt hij. Immers, ruim vier miljoen Nederlanders rekenen zich tot een van de christelijke kerken, ongeveer evenveel als de ANWB leden heeft. Waarom horen wij wel over de politieke standpunten van de ANWB, maar niet over de kerk? „Dat is vreemd. Ik vind dat predikanten een actieve rol in het debat moeten spelen. Natuurlijk moet de kerk veranderen. We kunnen het niet meer hebben van alleen de zondagsdienst. Dat neemt niet weg dat in nieuwe vormen, diners, praatgroepen, thema-avonden, de vraag naar zingeving groter is dan ooit.”
Röselaers is columnist voor het Friesch Dagblad en voor NieuwWij. Daarnaast verschenen er artikelen van hem in Trouw, De Volkskrant en NRC Handelsblad. En verder is hij getrouwd en vader van een zoon en een dochter.

Klik hier voor de muzieklijst van Joost Röselaers.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…