Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Jan Berkvens

Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Jan Berkvens - zondag 28 oktober 2018, 11:15 uur.

Jan Berkvens (1972) is van huis uit onderwijskundige maar sinds vorig jaar in opleiding tot predikant in de Remonstrantse Broederschap. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn moeder dominee Christiane Berkvens-Stevelinck die vorig jaar overleed en in 2016 de hoofdgast was in Hemelse Modder.
Na een hele carrière op het terrein van onderwijs en onderwijsontwikkeling, maakte Jan Berkvens een switch. Hij volgt al een jaar voltijds de opleiding tot predikant aan het Seminarie, de afronding duurt nog een jaar. Per 1 augustus 2018 is hij aangesteld als nieuwe predikant (in opleiding) voor de jongerengemeente Arminius.
Berkvens in een recent interview in AdRem, het maandblad van de remonstranten: "Mijn roots liggen in Schiedam, mijn moeder was toen remonstrants predikant in Delft. Ik deed de MAVO in Vlaardingen, maar voelde me eigenlijk meer thuis bij de jongeren in de kerk in Delft. Ik houd wel van omwegen omdat je daar zoveel van kunt leren. Na de MAVO volgde ik een studie onderwijskunde (2001-2004) en ten slotte een proefschrift over onderwijsontwikkeling in ontwikkelingslanden aan de universiteit Twente (2006-2009). 2004 was een belangrijk jaar voor me, alle lijntjes kwamen toen samen. Mijn relatie eindigde na 12 jaar, ik rondde mijn opleiding Onderwijskunde af en ik voelde een roeping om iets terug te geven aan de wereld.
Daarom vertrok ik als vrijwilliger voor VSO drieëneenhalf jaar naar Cambodja in het kader van Education for all . Daarna volgden projecten in Suriname, Oeganda, het Caribisch gebied, en twee uitzendingen voor UNESCO en UNICEF naar Afghanistan en Libanon. Allemaal in het kader van nationale onderwijshervormingen."
Ondanks zijn carrière in het onderwijs bleef zijn tweede roeping – die tot predikant – voelbaar. Berkvens: "Die voelde ik al toen ik 19 was, maar ik zag het niet zitten om te midden van oudere dames uit de strenge hoek theologie te gaan studeren. De Remonstranten zijn best ver weg, als je in het buitenland werkt, maar de sterke verbondenheid heb ik steeds ervaren. Het heerlijke van de Remonstranten is dat het geloof geen keurslijf is, je mag open over het geloof nadenken en daar op jouw manier uiting aan geven. Die openheid, ook in relatie tot de wetenschap en erkenning van mensen, niet het instituut an sich, maken de kern uit van mijn voorliefde voor deze kerk.
Het overlijden van mijn moeder vorig jaar was de trigger om nu wel de stap te zetten naar het predikantschap. In de periode dat zij ziek was hebben wij elkaar flink bevraagd over ‘wat wil je met je leven?’ Dat was het moment. Ik zie zoveel geestelijke armoede bij mensen om mij heen, zoveel behoefte aan zingeving, maar de taal om daarover te praten ontbreekt, net als vormen om die behoefte in te vullen. Op dat terrein wil ik een rol spelen, betekenisvol zijn."

Televisie: De nachtzoen van Jan Berkvens deel 1 en deel 2.

De muzieklijst van Jan Berkvens.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…