Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Harry Pals

Hemelse Modder met Sytze de Vries in gesprek met Harry Pals - zondag 27 mei 2018, 16:00 uur.

Sytze de Vries ontvangt vandaag dominee Harry Pals (1952) die sinds 2011 als pastor verbonden is aan de EUG/Janskerkgemeente, een oecumenische geloofs-gemeenschap in Utrecht. Pals is afkomstig uit een klassiek gereformeerd Kampens nest. Hij begint zijn studie ook in Kampen, maar zet die na drie jaar voort aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij treedt daar in 1978 in dienst bij de Doopsgezinde Vredesgroep en wordt er studentenpastor. Vervolgens wordt hij benoemd als PKN-predikant in het Drentse Peize, daarna in Arnhem, op Vlieland en in Doesburg. In die laatste gemeente baart Pals in 2010 opzien door zich openlijk te keren tegen het gedoogakkoord van CDA en VVD met de PVV, lees het artikel. Op de oproep in zijn preek krijgt hij honderden negatieve reacties van met name mensen uit de hoek van de PVV. Sinds 2011 is hij studentenpastor in de EUG in Utrecht. Pals is lang voorzitter geweest van ‘Kerk en Vrede’ en actief in de begeleiding van vluchtelingen. Verder is hij betrokken bij het blad ‘Ophef’, waarin de verbanden tussen Theologie en Maatschappij centraal staan.

Pals heeft een ambivalente houding ten opzichte van de kerk. Aan de ene kant voelt hij zich verbonden aan de kerk en staat hij kritisch tegenover de trend om een eigen religie te bouwen: Believing en belonging moeten bij elkaar blijven. In de kerk hoor je de stem van de Eeuwige – door de liturgie, door een moeilijke ander. Van Dorothee Sölle leert hij dat die stem je zowel bevestigt als tegenspreekt. Dat hebben we nodig om op het juiste spoor te blijven. Kan dat inhoud krijgen?
Aan de andere kant kan hij zich soms boos maken over de ‘burgerlijkheid’ van de kerk. Als die kerk te weinig pit toont en onverschillig lijkt ten opzichte van maatschappelijke problemen. De kerk staat soms te ver van het dagelijks bestaan van mensen af en biedt dan alleen stoplappen, algemeenheden waar mensen niets aan hebben. Kan dat niet anders?
De kerk is voor hem vooral de hoeder van de Bijbel. Vertalen is erg belangrijk voor hem en speciaal het vertalen van bijbelteksten is zijn grote passie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het vertalen hem naar de kerk heeft teruggebracht. Hij noemt zichzelf een ‘woordzoeker’, die vanuit de bijbel teksten met taal een weg zoekt naar de wereld van nu – en terug: heen en weer.

De muzieklijst van Harry Pals.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Iedere maand wandelt theoloog en (lied)dichter Sytze de Vries met een gast een uur langs haar of zijn muzikale herinneringen en ervaringen. Zoals de vroegste muzikale herinnering, het zingen op school of in een koor, een lied dat sterk verbonden is met een droevig moment, maar ook muziek die blij maakt. De gasten worden uitgekozen op hun persoonlijke en vaak ook professionele betrokkenheid bij muziek, het kerklied, theater, geloof en kerk. Zo ontstaat een kleur- en klankrijk portret van de hoofdgast.

Terug naar het overzicht…