Hemelse Modder met Colet van der Ven ingesprek met Claartje Kruijff

Hemelse Modder met Colet van der Ven ingesprek met Claartje Kruijff - zondag 11 maart 2018, 16:00 uur.

In Hemelse Modder ontvangt presentator Colet van der Ven psycholoog en theoloog Claartje Kruijff. Kruijff is predikant in de vrijzinnige en oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam en werkt daarnaast als ritueelbegeleider en coach voor mensen met levensvragen. Vorig jaar werd zij gekozen tot 'Theoloog des Vaderlands'.
Kruijffs achtergrond is bepaald onalledaags, maar ook wel weer passend bij onze tijd. Ze is niet religieus opgevoed maar in een "liberaal, D66-achtig, buitenkerkelijk nest". De eerste elf jaar van haar leven woonde ze in de Verenigde Staten. In haar eigen woorden: „Ik was al jong vrij ernstig. Ik wilde bijvoorbeeld begrijpen hoe het was om in de oorlog in Duitsland kind te zijn en vroeg daar dan een boek over in de bibliotheek. Pijn van anderen greep me aan en de onrechtvaardigheid ervan. Daarom ben ik in eerste instantie psychologie gaan studeren, maar het is anders gelopen.”

In 1995 rondde zij haar studie psychologie in Leiden af. Daarna werkte ze zeven jaar als consultant in Londen en Amsterdam, maar dat bevredigde haar niet. Tijdens het voorbereiden van haar huwelijksdienst raakten de gesprekken met de priester haar diep en omdat zij al langer zoekende was naar meer inhoud en diepgang besloot zij haar baan op te zeggen en theologie te gaan studeren in 2003. In 2008 liet zij zich dopen.
Zij ziet het als haar uitdaging om op de drempel van de kerk te staan. Om met zoveel mogelijk mensen in gesprek te gaan en om mensen buiten de kerk weer te laten kennismaken met de rijkdom van de christelijke taal, rituelen en gemeenschap. Om mensen te laten zien dat er in onze kerk (de oecumenische Dominicuskerk te Amsterdam) wordt nagedacht, ruimte is om te reflecteren, te zingen en te bidden over dingen die mensen buiten de kerk net zo goed bezighouden. En om, dankzij invloeden van buiten, nieuwe religieuze taal te vinden. Om oude en nieuwe woorden en handelingen te doen (her)leven.
Kruijff in de NRC: „Als mens sta ik met één been binnen en één been buiten de kerk. Ik hou er ook niet van als mensen alles zeker weten, of God wel of niet bestaat bijvoorbeeld. De waarheid hebben we niet in pacht. Ik ben voorzichtig met het benoemen van wat God is, dat mysterie moet blijven en dat vind ik mooi en gelukkig is hier ook ruimte voor in mijn kerk."
In 2016 verscheen van haar hand het boek Leegte achter de dingen. Mijn zoektocht naar een betekenisvol leven.
In 2017 wordt zij tijdens de Nacht van de Theologie uitgeroepen tot 'Theoloog des Vaderlands'. Kruijff is niet van plan om in die functie stellige uitspraken te doen en harde posities in te nemen. “Dat kan ik niet zo goed. Iederéén is langzamerhand stellig”, zegt ze in TROUW. “Wat maatschappelijke kwesties betreft lijkt alles wel gepolariseerd. Iedereen lijkt wel in het defensief te leven. Ik zie het als mijn taak om te luisteren. Niet direct een standpunt innemen en dat verdedigen. Waarheid zit niet in stellingen. Ik geloof in een heilige ruimte, ook buiten de kerk, een ruimte waar we écht naar elkaar luisteren. Pas als je echt probeert te begrijpen wat je eigen beweegredenen zijn en die van een ander kun je tot een oordeel komen.” En: “Ik heb in mijn rugzak een schat aan woorden en verhalen zitten die, zo merk ik om mij heen, voor veel mensen vreemd zijn geworden. Neem woorden als verzoening, offer of schuld. Ik heb net als iedereen grote en kleine schuldgevoelens. Als niemand ze meer thematiseert, waar kunnen mensen dan terecht?"

Klik hier voor de muzieklijst van Claartje Kruijff.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Eenmaal per maand presenteert freelance-journaliste, publiciste en Tv-presentatrice Colet van der Ven van vier tot vijf op zondagmiddag: Hemelse Modder. Met een aansprekende hoofdgast uit de wereld van theologie, cultuur en maatschappij, die zelf meegebrachte muziek laat horen. Samen met de gast gaat Colet op zoek naar waaruit die 'Hemelse Modder' in iemands leven zou kunnen bestaan.

Colet van der Ven is verder als freelance–programmamaker verbonden aan De Nieuwe Liefde, centrum voor debat, bezinning en poëzie en is ze gastpredikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam.

'Hemelse Modder', dat tegendraadse begrip. Het slijk der aarde onder een strakblauwe hemel en alles dat zich daartussen beweegt, terwijl het eigenlijk alleen maar een heerlijke toetje van chocolademousse is.

Terug naar het overzicht…