Hemelse Modder met Colet van der Ven in gesprek met Henk Leegte

Hemelse Modder met Colet van der Ven in gesprek met Henk Leegte - zondag 11 februari 2018, 16:00 uur.

In Hemelse Modder ontvangt presentator Colet van der Ven de Doopsgezinde theoloog en predikant Henk Leegte (1967). Hij is sinds 2000 predikant bij Doopsgezind Amsterdam in de Singelkerk en in het bijzonder voor leden en vrienden jonger dan 65 jaar.
Henk Leegte ging na het Praedinius gymnasium theologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed aansluitend zijn kerkelijke opleiding aan het Doopsgezind Seminarium. Bij de Wereldraad van Kerken in Genève (Chateau de Bossey) deed hij in 1999 de Graduate School, en in 2013 de opleiding Klinisch Pastorale Vorming (KPV) aan de Radboud-universiteit te. Henk begon als Doopsgezind predikant in de Doopsgezinde Gemeente Zeist in 1994.

De Doopsgezinden worden ook wel Mennonieten genoemd, volgelingen en geestverwanten van Menno Simons (1496-1561) die naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli in zeker opzicht de enige Nederlandse kerkhervormer is. De benaming (weder)dopers heeft te maken met hun specifieke kijk op de doop. In plaats van kinderen te laten dopen, zoals dat tot nu nog bij de meeste andere kerken gebruikelijk is, kennen zij slechts de (volwassenen)doop op vrijwillige basis.
Een ander belangrijke karakteristiek is dat zij militaire dienst en het dragen van wapens en vroeger ook overheidsdienstneming afwijzen. In tegenstelling tot veel orthodoxe protestanten is het karakter van de doopsgezinden vrijzinnig. Dat uit zich op verschillende manieren o.a. in hun visie op de Bijbel. Henk Leegte daarover:

"Ik neem de Bijbel niet letterlijk, maar wel absoluut serieus. Ik zie het Boek als mensenwerk, niet als iets dat door God is ingefluisterd. Het is allemaal door mensen bedacht. Ja, zo redeneer je inderdaad de goddelijke oorsprong van de teksten weg. Maar dat is helemaal niet raar of alarmerend. De kracht van de verhalen in de Bijbel is namelijk dat ze geschreven zijn vanuit de diepste gevoelens van mensen. Dat is het verschil tussen een bijbelverhaal en een sprookje of een klassieker uit de wereldliteratuur. Voor het gevoel van de bijbelschrijvers keek God mee over hun schouder.
Doopsgezinden hebben een traditie van vrijzinnigheid, praktische ethiek en intellectuele nieuwsgierigheid. We zijn ingetogen en sober. We hebben geen absolute waarheidspretentie, maar kiezen voor tolerantie en begrip. Thuis lazen we NRC Handelsblad en Vrij Nederland, we keken naar de VPRO. Ik ging naar een openbare school. Doopsgezinden vinden dat onderwijs een staatszaak is, en dat het geloof thuishoort in de huiselijke sfeer en in de kerk. Op mijn negentiende heb ik me laten dopen. Zo gaat dat in onze gemeente: je wordt niet gedoopt bij de geboorte, maar doet belijdenis op een door jou zelfgekozen moment, in door jou zelfgekozen bewoordingen. Of je besluit het niet te doen. Mijn jongere broertje heeft ervoor gekozen om zich niet te laten dopen, net als ongeveer de helft van mijn familie."


Henk Leegte is een van de initiatiefnemers van het project "Preek van de Leek" dat in 2008 van start ging in de Singelkerk in Amsterdam. Niet-professionele prominente Nederlanders met 'bewezen preekpotentie' klommen eenmalig de kansel op om hun eigen preek te houden. Zo begeleidde Leegte de cabaretière Paulien Cornelisse bij haar optreden, zie hier.
Dit idee heeft inmiddels in circa veertig gemeenten verspreid over heel Nederland navolging gevonden.
In 2016 was Leegte te gast in het televisieprogramma De Nieuwe Wereld. Daarin houden "denkers en doeners een bevlogen mini-speech en delen zo hun inspiratie voor een betere wereld. Respect en vertrouwen kunnen de wereld veranderen!"

Klik hier voor de muzieklijst van Henk Leegte.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Eenmaal per maand presenteert freelance-journaliste, publiciste en Tv-presentatrice Colet van der Ven van vier tot vijf op zondagmiddag: Hemelse Modder. Met een aansprekende hoofdgast uit de wereld van theologie, cultuur en maatschappij, die zelf meegebrachte muziek laat horen. Samen met de gast gaat Colet op zoek naar waaruit die 'Hemelse Modder' in iemands leven zou kunnen bestaan.

Colet van der Ven is verder als freelance–programmamaker verbonden aan De Nieuwe Liefde, centrum voor debat, bezinning en poëzie en is ze gastpredikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam.

'Hemelse Modder', dat tegendraadse begrip. Het slijk der aarde onder een strakblauwe hemel en alles dat zich daartussen beweegt, terwijl het eigenlijk alleen maar een heerlijke toetje van chocolademousse is.

Terug naar het overzicht…