Hemelse Modder met Annemiek Schrijver

Hemelse Modder met Annemiek Schrijver - zondag 22 oktober 2017, 16:00 uur.

Hoofdgast vandaag is Enis Odaci voorzitter van Stichting Humanislam en partner bij Stichting Koetsveld en Odaci, waar hij samen met predikant Herman Koetsveld de interreligieuze dialoog vormgeeft.

Zijn wieg stond in Antakya (Antiochië), Turkije, de plaats waar de apostel Paulus zijn eerste kerk stichtte. Hij komt uit een gezin waar zijn vader naast zijn werk geen tijd heeft om te studeren, want die werkt in de landbouw en probeert zo het gezin te onderhouden. Zijn vader migreert als gastarbeider begin jaren ’70 naar Nederland en in het kader van de gezinshereniging, komt de tweejarige Enis ook naar zijn nieuwe vaderland.

Als peuter loopt Enis polio op en dat zorgt ervoor dat hij zijn eerste schooljaren in het speciaal onderwijs doorbrengt. Die zorg is bepalend voor zijn blik op de wereld. Veel kansen, veel mogelijkheden. Na de Universiteit Twente te hebben afgerond begint hij als verkeerskundige eindelijk, want zo voelde het, een rol van betekenis te spelen in de maatschappij.
De aanslag op de Twin Towers op 11 September 2001 zet ook Enis Odaci's leven op zijn kop. De discussie over de islam barst in alle hevigheid los. Collega’s, buren en vrienden beginnen hem vragen te stellen over zijn geloof. Al die jaren voelde hij zich wel degelijk moslim, maar niet als begin- en eindpunt van alles. Zijn opvoeding thuis leert hem dat God, dat Allah niet lastig gevallen hoeft te worden met hoofddoekjes en spijkerbroeken. De rol die je inneemt in de samenleving, wat je voor de ander betekent, kan wel goddelijke vormen aannemen. Maar de discussie is er onvermijdelijk en voor het eerst in zijn leven verdiept hij zich op een wetenschappelijke manier in de wortels van de islam. Hij ontdekt dat er vele culturele uitingsvormen van de islam bestaan die maar al te vaak worden verward met de theologische grondslagen. Daarover spreken en daarover schrijven wordt voor Odaci een belangrijke bezigheid.

Hij komt erachter dat de dialoog binnen de islam stroef verloopt. Machtsspel, sektarisme, politieke invloed van geestelijken: de weg van hervorming binnen de islam blijkt er één van vallen en opstaan. Die weg is lang en, zo leert hij, vraagt misschien een extra generatiewisseling. Een ander spoor acht hij op korte termijn praktischer en zinvoller, namelijk de samenwerking met andere levensovertuigingen. Odaci richt dan ook in 2008 de stichting ‘Humanislam’ op. Humanislam staat voor 'humanisme in de islam'. Kern van die benaming: De mens vormt voor hem het begin-, middel- en eindpunt van de godsdienst. Een geloofskeuze.
In 2009 publiceerde dominee Herman Koetsveld het Manifest van Advent, een pamflet tegen de verharding in de samenleving en het toenemende ‘wij-zij-denken’. Het vormt voor Odaci de aanleiding die uitgereikte hand aan te nemen. De ontmoeting met Koetsveld mondt al snel uit in wezenlijke vragen, langs de lijn van oeroude dogmatiek en pijnpunten die tussen christendom en islam bestaan. Maar er is dialoog, gebaseerd op vertrouwen en nieuwsgierigheid.

Zij ontdekken dat hun verschillen een uiting van rijkdom zijn. Ze leren over en weer van elkaar.

De gegroeide samenwerking tussen Odaci en Koetsveld ervaren beiden als een bron van inspiratie en vreugde. Koetsveld: "We moeten handen en voeten geven aan de grondgedachte dat er één Geest is die ons allemaal het leven inblaast. Odaci's reactie: "Ik zeg min of meer hetzelfde, er is één God die de bron is van alles. Dat maakt dat de mensen in hun diverse geestelijke en lichamelijke uitdossingen op een existentiële manier met elkaar verbonden zijn."

Klik hier voor de muzieklijst van Enis Odaci.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: hemelsemodder@radiobloemendaal.nl.

Tweemaal per maand presenteert RTV-programmamaker en columniste Annemiek Schrijver van vier tot vijf op zondagmiddag: Hemelse Modder. Met een aansprekende hoofdgast uit de wereld van theologie, cultuur en maatschappij, die zelf meegebrachte muziek laat horen. Samen met de gast gaat Annemiek op zoek naar waaruit die 'Hemelse Modder' in iemands leven zou kunnen bestaan.

'Hemelse Modder', dat tegendraadse begrip. Het slijk der aarde onder een strakblauwe hemel en alles dat zich daartussen beweegt, terwijl het eigenlijk alleen maar een heerlijke toetje van chocolademousse is.

Terug naar het overzicht…