Dienst Kerk Zonder Grenzen met Aart Mak

Dienst Kerk Zonder Grenzen met Aart Mak - zondag 24 juni 2018, 11:30 uur.

Deze dienst werd opgenomen in de gemeente van de Nederlandse Protestantenbond in Wassenaar op zondag
10 juni jl.
Op het orgel hoort u: Freek Koster.

Het thema is: de deugd die verondersteld wordt in het midden te zitten.

Het getal twee is de kortste uitdrukking van de breuk in ons bestaan. We zijn niet meer een (1), maar verdeeld en leven in tegenstellingen: licht en donker, zwart en wit, goed en kwaad, lichaam en geest, hemel en aarde. Wat dat oplevert vinden we terug in woorden als tweestrijd, tweedracht, tweeslachtigheid en tweespalt. Dan moet er volgens deze geestelijke logica iets gebeuren waardoor de tegenstelling opgeheven wordt. Er moet, met andere woorden, een derde bijkomen. Van twee naar drie dus en dan zit de deugd in het midden. In de natuur wordt op die manier meer via de derde weg opgelost dan we denken. Water vertegenwoordigt het midden tussen waterdamp en ijs. Tussen de ijzige noordpool en de alles overwoekerende vegetatie van de tropen ligt de gematigde zone.

Waar ik naar toe wil is uw aandacht vragen voor de gulden middenweg. Het gaat om het vinden van de juiste plaats. En dat is, in de taal die ik hier bezig, het zoeken en vinden van de derde weg tussen de twee polen. Zo geldt het ook voor menselijke eigenschappen. Tussen moedeloosheid en overmoed is er de moed, tussen wanhoop en illusie is er de hoop, tussen spilzucht en gierigheid is er de vrijgevigheid en zo is er veel meer te verzinnen. Het zoeken en vinden van de weg die tegenstellingen opheft of vermijdt, is vaak de beste weg.

Liturgie:

lit 2824-17-06-2018 Wassenaar.pdf

Algemene programma informatie:

Eerder opgenomen dienst verzorgd door Kerk Zonder Grenzen

Terug naar het overzicht…