Dienst Kerk Zonder Grenzen met Aart Mak

Dienst Kerk Zonder Grenzen met Aart Mak - zondag 25 februari 2018, 11:30 uur.

Deze dienst opgenomen in de Ter Coulsterkerk in Heiloo op zondagmorgen 11 februari.

Het gaat over het vasten en het thema van de preek is: ‘Een somber gezicht, een lege maag of iets anders?
Gelezen wordt uit Jesaja 58 en Mattheus 6. Op het orgel hoort u Gerard Leegwater.

Nu, anno 2018, ben ik zelf een van de vele dominees en spreek ik haast nooit meer over lijdenstijd. We hebben het over veertig dagen die we gaan beleven op weg naar Pasen. Vooral de laatste week voor Pasen is populair. Heel veel kerken zijn dan elke avond open, er gebeurt wat en de mensen die er komen gaan vaak bedrukt weer naar huis. Dat dus wel, het blijft ernstig. En zo gaan protestanten en katholieken ook in dit opzicht steeds meer op elkaar lijken. Vroegere generaties protestanten schamperden nog wel eens op de werkheiligheid bij de roomsen. En dan vonden de protestanten altijd dat ze veel beter begrepen wat de genade van God was. Daar kon je niets aan toevoegen. En Gods liefde kon je helemaal niet verdienen door alsmaar goede dingen te doen. Op catechisatie leerden we dat zo’n manier van doen eigenlijk heel erg egoïstisch was; dan was je alleen maar bezig met je eigen heil. En dat klopte ook, vonden de catechesemeesters en zondagschooljuffen, want die roomsen maakten er met hun vis op vrijdag en hun zedeloosheid op carnaval een flink zooitje van.
Dubbele moraal, vonden we dat. En we keken natuurlijk niet naar onszelf; wij wisten het, wij waren de goeien. Inmiddels zijn we dat kleinzielige denken hopelijk te boven gekomen. De wereld is te groot en te ernstig om nog bezig te zijn met dat gelijkhebberige en quasi-vrome gezever. Als het om geloof gaat, zoeken we naar de essentie. Hoop ik...

Liturgie:

lit 2807-18-02-2018.pdf

Algemene programma informatie:

Eerder opgenomen dienst verzorgd door Kerk Zonder Grenzen

Terug naar het overzicht…