Dienst Kerk Zonder Grenzen met Aart Mak

Dienst Kerk Zonder Grenzen met Aart Mak - zondag 4 maart 2018, 11:30 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

Dienst opgenomen in Vijfhuizen op zondag 18 februari. Het thema is: Soms moet je verdwalen om de weg te vinden.

In deze dienst komen de volgende teksten aan de orde:
Als je draken wilt verslaan (stond in de handleiding te lezen), moet je eerst van ze gaan houden, zodat je alles van ze wilt weten.
Hoe ze slapen: op hun buik of op hun zij. Wat ze lekker vinden of opwindend. Hoe hard ze lopen in de regen en hoe langzaam in de sneeuw. Wanneer ze vuur gaan spuwen of juist tevreden zijn.
Als je al hun eigenschappen kent beter dan je eigen broekzak, sla je toe! En als je niets met draken hebt, vul je voor dat woord
iets anders in: een bullebak, je beste vriend, de valse hond van de buren of je eigen angst.

Er wordt gelezen uit Job 28: 1-12.
Er is een plaats waar zilver wordt gewonnen, een plaats waar goud gewassen wordt.
IJzer wordt uit de aarde opgedolven en koper wordt uit erts gesmolten.
De mens verdrijft de duisternis, hij dringt door tot in het binnenste der aarde,
tot aan de steen van diepst verborgen donkerte.
Hij hakt een schacht, daalt af in de verlatenheid, tot waar zijn voet geen steun meer vindt en hij verloren in de leegte hangt.
Op de aarde schiet het koren op, maar diep in haar woelt een vuur.
Daar zijn de stenen van saffier, daar is het stof van gouden korrels.
De roofvogel kent niet het pad daarheen, het haviksoog ontdekt het niet.
De trotse dieren zullen het nooit betreden, ook de leeuw waagt zich er niet.
De mens zet het houweel in het gesteente, hij keert de bergen om vanaf hun voet.
In de rotsen hakt hij tunnels uit en zijn oog ontdekt hun kostbaarheden.
Hij damt de ondergrondse stromen in en brengt naar het licht wat diep verborgen is.
Maar de wijsheid – waar moet je haar zoeken, en het inzicht – waar is het te vinden?

Verder wordt er gelezen uit Markus 1: 12-13.
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Liturgie:

lit 2808-25-02-2018.pdf

Algemene programma informatie:

Eerder opgenomen dienst verzorgd door Kerk Zonder Grenzen

Terug naar het overzicht…