De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 30 september 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Het onderwerp vandaag: Laatste Keer.

Het christendom moet een nieuwe manier vinden om een rol te spelen in de samenleving. Niet betweterig en ook niet in de contramine. Het christendom komt in feite zichzelf uitgezaaid tegen in de ontwikkeling van de rechtsstaat, in allerlei maatschappelijke organisaties en ook in het morele gedrag van mensen. Maar je kunt nooit genoeg alert zijn als het om macht gaat. En je kunt ook niet kritisch genoeg op jezelf zijn als het om meningen en oordelen gaat. En op de grens van leven en dood kon je nog wel eens steun vinden in wat eerder door vorige generaties werd aangewezen als troostend. Dat besef hoe macht werkt, hoe egoïsme uitpakt en dat wij nooit zullen weten wat leven is, zou al met al nog steeds een typisch christelijke bijdrage aan de moderne tijd kunnen zijn. Maar daar heb je dus andere vormen voor nodig en in elk geval niet meer dat wij tegenover zij-denken en helemaal niet het malle onderscheiden van de mensheid in gelovigen en ongelovigen. Ach ja – en nog zoveel meer. Ik ga er in elk geval een punt achter zetten.

Lees de hele column van Aart Mak.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…