De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 16 september 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Vandaag gaat het over: waarover zou je met iedereen willen praten?

Wie kan tegenwoordig nog bepalen wat waar is? Is wat je zegt wel echt en wat je ziet waar of niet? We lijken met elkaar meer op de bedrieglijke Jacob die met beestenvellen op zijn armen zijn vader erin liet tuinen dan op zijn robuuste broer Esau die altijd zei waar het op stond. Dat is de prijs van het informatietijdperk waarin wij leven en dus van het medium bij uitstek dat daarbij hoort. Wij kunnen alles weten, maar de vraag blijft of het op realiteit berust, of het ons werkelijk wijzer maakt en of het ergens goed voor is.

Aansluitend muziek van J. F. Michel met als titel: Charlston Time.

Lees de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…