De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 12 augustus 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Het thema vandaag: ‘Laat je ook eens van de wijs brengen’.

Wie noodgedwongen van koers moet veranderen, ziet eerst geen toekomst meer, maar die toekomst komt wel weer, tegen de tijd dat jij weer gaat zien, durven zien, anders zien misschien. Ik ervaar deze tekst over de tijden die komen en gaan, ook als een wijs en vurig pleidooi om weg te lopen bij het idee dat iets voor eens en voor altijd kan zijn. Het is mooi dat het leven fijn is en geniet er vooral van als het zich aandient, maar het kan ook anders gaan. Laat je ook van de wijs brengen. Klamp je niet vast aan zekerheden, ook geen godsdienstige. Probeer niet krampachtig te behouden wat je ook kunt verliezen.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…