De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 24 juni 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.
Het gaat vandaag over ‘Voor een tijd een plaats van God’, met muziek eromheen van Dvorak, uit zijn symfonie De Nieuwe Wereld.

Van beide mannen heb ik veel geleerd. Het niet voor zoete koek aannemen. Het blijven nadenken. Het altijd in gesprek met jonge mensen gaan. Het overboord durven zetten van al die begrippen en woorden die vroeger zo belangrijk leken te zijn, maar hun functie totaal verloren hebben. En dan maar zien wat je overhoudt. Misschien is wat je overhoudt zo weinig of zo veel als de zin dat ‘een mens voor een tijd een plaats van God is.’ Zo luidt de titel van het mooiste boek van Kuitert, een regel die hij weer ontleende aan een formidabel gedicht van Gerrit Achterberg. Deze zin lijkt sterkt op wat de remonstranten formuleren. En zoals mijn oude vriend wel vermoedt dat, als het over God gaat, er nog wel meer aan de hand is, is hij inmiddels ruimschoots tevreden als je de levenslange zoektocht naar God beëindigt met deze heldere gedachte: ik ben, zolang ik mag leven, net als al mijn kinderen en al mijn medemensen, voor een tijd een plaats van God.

Lees de hele column van Aart Mak.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…