De buiten-kamer met Aart Mak

De buiten-kamer met Aart Mak - zondag 20 mei 2018, 09:05 uur.

Een korte overdenking over het thema: Bewogenheid.

Wat is er van de kerk geworden na de beweeglijke beginjaren toen christenen nog ‘mensen van de weg’ heetten? In een oud boek, Einde of nieuw begin (jaren ’70) wijst Feitze Boerwinkel erop hoe we na de eeuwen van verbinding tussen kerk en staat en alle machtsdenken vandien (het wat hij noemt Constantijnse tijdperk), weer terug zijn bij af. Het christendom kan, schreef hij, weer gaan bewegen aan de rand van de samenleving, de rand waar vrouwen en mannen gelijk zijn, waar geen ambten maar charisma’s de toon zetten en waar de Geest weer waait en mensen in beweging brengt. Had hij een vooruitziende blik? Het lijkt er wel op…

Zie verder ook hier.

Algemene programma informatie:
 
Net zoals vorig jaar, ook deze zomer niet de Binnen-kamer op dit tijdstip, maar de Buiten-Kamer.
Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting nu eens niet binnen maar als het ware buiten de zondag te beginnen.

Terug naar het overzicht…