De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 6 mei 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen. Het thema vandaag gaat over ‘geestelijke groei op de reis die leven heet'.

Laat ik terugkeren naar waar het mij om gaat. Dat wordt vooral ingegeven door teleurstelling. Te vaak heb ik onheilig vuur gezien op plaatsen waar men juist ruimte had gemaakt voor het heilige of de heilige. Bovendien heb ik gezien hoe bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten over man-vrouw verhoudingen, leven en dood, opvoeding en vragen van oorlog en vrede, de mensen van christelijke huize, op een aantal uitzonderingen na, zichtbaar jaren achterop liepen. Ze waren en zijn te laat. Hun geloof is een ideologie geworden. Bij vraagstukken van oorlog en vrede zag en hoorde ik soms bij christelijk gelovigen de moed om voor de troepen uit te lopen. Maar neem nu de weerzin tegen het individualisme. Met alle terechte kritiek op wat ‘het dikke ik’ wordt genoemd, is de bevrijding van de enkeling toch vooral ook een zegen?

De muziek erna komt uit de film Little Buddha, de componist is Ryuichi Sakamoto.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…