De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 8 april 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Thema: Alles is veel voor wie niet veel verwacht.

Ach, dit ging allemaal door me heen in die vijf minuten op dat veerpontje dat voer van oost naar west. Veel dominees zoals ik zijn te vergelijken met een fluitiste en een hoboïst in het Concertgebouworkest. Deze musici gaan dagelijks om met de mooiste klassieke muziek en kunnen zich eigenlijk niet voorstellen dat er mensen bestaan die weinig van een toccata van Bach of een serenade van Mozart begrijpen. Dominees lijken een beetje op die musici. Zij staan er ook niet zo gauw bij stil dat veel mensen niet weten waar je het over hebt als je het over God hebt.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…