De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 18 maart 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.
Het thema vandaag: ‘Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is'.

Ik zit in mijn kamertje boven op zolder. Met uitzicht op drie kerktorens in Haarlem. Van de streng orthodox katholieke Jozefkerk, van de Janskerk waar het stadsarchief van Haarlem zit en van de oude Bavo in de verte. Maar eens te meer realiseer ik me dat die kerken er wel mogen zijn, met hun herinnering aan lang vervlogen tijden en hun onmisbare bijdrage aan het silhouet van de stad, maar deze kerken niet meer dan decor zijn. Decor van wat mensen bezielt en hoe ze met hun besognes en vrolijkheden, hun hartstochten en hun angsten in het leven staan. Wij moeten praten. Met elkaar. In onszelf het gesprek aangaan. Niet bang zijn een vreemde aan te klampen. Onszelf en onze twijfels laten zien. Weg zien te blijven van stramme opvattingen die geen ruimte laten aan onzekerheid en twijfel…

De aflevering wordt afgesloten met een deel van de finale van het 'Carnaval des animaux' van de componist Saint-Saens.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…