De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 11 maart 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen. Het onderwerp vandaag: Stervende zwaan.

In de tijd die ons nog scheidt van het Paasfeest, nu ongeveer drie weken, is er altijd dat zeurderige en pijnlijke adagium dat de dood het leven zinloos maakt. Het is ook geen doen. De eerste helft van je leven verlang je. De tweede helft mis je. Vaag bekende mensen verdwijnen per advertentie. Je geliefden ontvallen je één voor één, als je zelf heel oud wordt. Geestelijk moeten we vechten om overeind te blijven en het verhaal van hoop en van liefde door te geven aan degenen die na ons zijn geboren. Een jongen van 14 in het Friese Katlijk stak zijn beide ouders dood. Dat moge te bizar zijn voor woorden, het is wel een signaal dat leven altijd oploopt met zijn schaduw die we dood noemen. Ooit een keer in je leven verdwijnt de onschuld. En dan, nog weer later, dringt het besef tot je door dat ook jij zult sterven en dat ooit ook voor jou mensen zullen samenkomen om jou de laatste eer te bewijzen. Maar die zwaan in dat gedicht. Je dacht dat hij zou sterven. Maar klapwiekend rijst hij op, hij verheft zich uit het water dat al bijna zijn graf werd en verdwijnt uit het zicht, omhoog naar de hemel, omgeven door licht. Mooie taal. Alsof Pasen toch niet ver weg is.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

De uitzending wordt afgesloten met muziek die komt uit de film Imitation Game.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…