De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 4 maart 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Het thema vandaag: IJskoud tranendal.

Wie zich regelmatig terugtrekt in de binnenkamer, moet ervoor waken dat het niet een vlucht wordt. Het is niet moeilijk de wereld buiten tot een ellendige vergaarbak van ongeluk, geweld en teloorgang te verklaren. Van de weeromstuit zoek je je heil te zoeken in de stilte van je binnenste. Maar je zult toch naar buiten moeten komen, de kou in, de koude oorlog opnieuw trotseren en terugduwen in z’n duistere hol, het veranderende klimaat niet ontkennen maar alle hens aan dek roepen om er iets aan te doen en de dreiging van de mannetjes en vrouwtjes die in de politiek alleen hun eigen belang propageren van repliek voorzien, durven uitkomen voor je mening en verder vooral geen woorden maar daden. Het hoeft hier namelijk geen ijskoud tranendal te zijn.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…