De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 14 januari 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Vandaag: Over liefde die niet mag verliezen.

Voor een deel is geloof namelijk ook zwijgen. Zwijgen over wat je niet begrijpt. Denk aan het grote zwijgen dat neerdaalde over Europa toen miljoenen Joden in de Duitse kampen bleken te zijn vermoord. Nog steeds zijn we in dit werelddeel bezig dat collectieve trauma op orde te krijgen. Over God doen we er sindsdien grotendeels het zwijgen toe. Velen willen zelfs niets meer weten van God. En dat begrijp ik. We zijn nog steeds de scherven bij elkaar aan het vegen. En als we nog iets willen met God, vooruit, dan graag zindelijk en zinnig praten. Nooit meer alsof we het weten. Het liefst in woorden die de vragen laten bestaan.

De aflevering wordt afgesloten met muziek van de componist Manfredini.

Lees hier over dit thema.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…