De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 7 januari 2018, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Vandaag is het thema: Wat zeg je als je God zegt?
Ik begrijp dat mensen er betekenis aan willen geven. Waarom de een wel en de ander niet? Maar is betekenis geven met 26 doden niet onmogelijk? Kun je dat tot God herleiden? Hoezo? Ik begrijp dat u, als u geneest van een ziekte of anderszins een meevaller heeft, God dankbaar bent. Maar wat zou u zeggen over de man op dezelfde kamer in het ziekenhuis als u, met ongeveer dezelfde kwaal die niet beter werd maar gestorven is? Wat zegt u over al die mensen die het einde van het afgelopen jaar niet hebben gehaald, door een vroegtijdige, gewelddadige dood? Is dat allemaal van en voor God? Is dat volgens zijn plannen? Hier gaapt een gigantische kloof tussen gelovigen en ongelovigen maar ook tussen gelovigen onderling. Waar sommige gelovigen enorme troost vinden in het spreken over God, is dat voor anderen zoals ik grenzend aan blasfemie, godslastering.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…