De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 17 december 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking met vandaag als thema: 'Vertrouwen wagen’.

Door niet te wensen tegen beter weten in maar door te aanvaarden, kan er een deur opengaan. Dan vindt er barmhartigheid plaats. Dan is de kwetsbare krachtig en de krachtige kwetsbaar. De hoop kan een geschenk van God zijn. Maar het vertrouwen is de optelsom van de vermogens van de mens die reëel en nuchter is. Dat komt ook bij God vandaan, maar lijkt meer op het zaad dat opkomt als de tijd daar is. Als de bekende weg is afgesloten, moet er een andere weg zijn. Die vind je door je aan te passen. Het woord is vertrouwen. En het werkwoord wagen. Samen gezegd: vertrouwen wagen.

Deze aflevering wordt afgesloten met muziek die aansluit bij de eerdere fragmenten tijdens het uitspreken van de tekst: Harry Potter, the Deathly Hallows, componist: Alexandere Desplat.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…