De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 10 december 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Vandaag gaat het over hoop en verwachting.

Wat ik een echt spannende vraag vind, is of wij nu nog iets te verwachten hebben. Wie namelijk de 20 eeuwen dat het christendom al bestaat, bestudeert, ziet al snel wat een maatschappelijke beweging dit geloof heeft veroorzaakt. Dat gold uiteraard voor de eerste eeuwen toen de jonge godsdienst na een aantal periodes van heftige vervolgingen uiteindelijk de godsdienst werd die een wereldrijk veranderde. Maar het geldt ook voor dit land. De Ierse monniken zorgden voor dijken, onderwijs en verpleging van de zieken. En later, in de 19e en 20e eeuw, nam de overheid de taken over van allerlei charitatieve instellingen die door christenen waren opgericht. Dat wij in een land leven met een beschaving waarin sprake is van barmhartigheid, macht en tegenmacht en dat in de rechtspraak de waarheid wordt gezocht, komt zeker ook door het christendom. Dit geloof is namelijk op de aarde en op concrete mensen gericht. Je kunt niet psalmen zingen met honger in je buik. Eerst het lichaam, dan de geest, eerst je verzoenen met je naaste, dan pas naar het altaar. Dus stel ik opnieuw de vraag: wat is wat we met Advent te verwachten hebben?

De aflevering wordt afgesloten met muziek van Edvard Grieg: een van zijn lyrische stukken.

Lees hier de hele column van Aart over dit thema.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…