De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 26 november 2017, 09:05 uur.

Een programma van een kleine 10 minuten met teksten en muziek, om met een luchtige toonzetting de zondag te beginnen.

Het thema vandaag: Laatste en eerste adem.

De dood is in mijn aarzelende overtuiging die ik geloof noem, niet een einde van alles, maar een doorgang naar een leven op andere wijze. Het wil er bij mij niet in dat alles wat wij leerden, ervaarden, bij elkaar tevoorschijn haalden en zelf ontdekten, bij de dood voorgoed voorbij is. Daar is geen bewijs voor op de manier die wij wetenschap noemen, maar wel zijn er inzichten die ons overkomen en die we openbaringen, mystieke ervaringen of hoog gevoelige waarnemingen noemen.

De muziek in dit programma is van Rimsky-Korsakov, een deel uit zijn suite Sheherazade.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…