De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 8 oktober 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Vandaag is het thema Afscheid.

Om mij heen, maar dan niet vandaag maar alle dagen, hoorbaar, merkbaar en zelfs in een soort stilte waar te nemen, hoor ik een vorm van geweeklaag. Mensen die ik ken zijn in de rouw. Niet om iemand, maar om de avonddiensten van Kerk Zonder Grenzen die na eind november gaan stoppen. En wat ik ook zeg, dat ik niet stop met de radio en al helemaal niet stop met het concrete contact met mensen bij nood en dood, blijkbaar vervullen die avonddiensten voor een aantal mensen zo’n rol in hun leven, dat het stoppen hiermee echt zeer doet. Dat begrijp ik.

Muziek erna: Dressed for the Opera, componist John Vitarelli, uit de film John Adams.

Lees hier de hele column over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…