De binnenkamer met Aart Mak

De binnenkamer met Aart Mak - zondag 24 september 2017, 09:05 uur.

Een korte overdenking. Vandaag gaat over 'Verborgen tot zij zich laat vinden’.

Even later zie ik hoe de regen zijn roffels trekt over de straat, het grachtwater en de geparkeerde auto’s. Het waait nauwelijks. Enkele mensen die vroeg op weg zijn naar hun werk, vertragen hun pas en blijven staan onder hun paraplu of duiken een portiek in. Na een paar minuten stopt de hoosbui, zo snel als zij begon. En nog weer later valt er warempel een baan zonlicht over mijn uitzicht. Het weer is als de wereld zelf. De dreigingen stapelen zich op. Maar ook gaat Sint-Maarten geholpen worden, er is vrijdagmorgen al meer dan 5 miljoen binnen. Dat is mooi. Een zonnestraal te midden van de misère.

De muziek erna heet ‘Als ik kon leven als de zon’ en wordt gezongen door Elise Mannah.

Lees hier de hele column van Aart over dit onderwerp.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: binnenkamer@radiobloemendaal.nl.

Je terugtrekken in je binnenkamer, zo is het advies dat Jezus in zijn Bergrede geeft als het gaat om het bidden. De binnenkamer staat voor beslotenheid, innerlijke gedachten, het gesprek met jezelf en met degene tot wie je bidt.
In dit programma wordt dat innerlijke gesprek hardop gevoerd. De radio is een intiem medium. Iemand die zichzelf laat zien kan dichtbij komen. Het innerlijke gesprek van de spreker kan het innerlijke gesprek van de luisteraar op gang brengen. Het leven blijft elke dag weer verbazen. Mensen en situaties geven vaak veel stof tot denken en vooral tot het gesprek met jezelf.

Terug naar het overzicht…