Alle-Dag-Kerk

Alle-Dag-Kerk - dinsdag 11 december 2018, 12:25 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

De voorganger vandaag is: Kees Bulens uit Apeldoorn.

Het thema van de dienst: “Maak jij je veld vruchtbaar?” n.a.v. Exodus 30, 11-16a en Marcus 12, 38-44.

De tekst uit Marcus 12 heeft een scherpe toon jegens allen die de rechten van de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling schenden. Wie de kleinen minacht en zichzelf meer acht dan de ander, miskent daarmee de Eeuwige en laat na zijn veld vruchtbaar te maken. Dat laatste heeft dus te maken met hoe je in het leven staat: hoor je de ander, heb je de bereidheid je naar de mens om te keren, een plaats te geven aan hen voor wie geen plaats is. Heb je de bereidheid een stapje opzij te zetten om een ander ruimte te geven te leven in vrede.

Algemene programma informatie:

Dienst van de Alle-Dag-Kerk uit de Engels Hervormde Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. De dienst wordt altijd de woensdag voorafgaand opgenomen.

Voor meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk, klik  hier

Terug naar het overzicht…