Alle-Dag-Kerk

Alle-Dag-Kerk - dinsdag 3 april 2018, 12:25 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

De voorganger van is: Wouter Klouwen uit Baarn.

Het thema van de dienst: ‘De omkering van Golgotha’ n.a.v. Lucas 23: 34.

We lezen enkele verzen uit de lijdensgeschiedenis van Jezus (uit het Lucas-evangelie). Jezus wordt als schuldige aan het kruis gebracht; en aan het kruis bidt deze ‘schuldige’ voor de ‘onschuldigen’: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Deze woorden van Jezus leggen het geheim van het kruis open. Dat wat kwaad is, wordt ons ten goede gekeerd. Het is de omkering van Golgotha, waarin onze vrede is.

Algemene programma informatie:

Dienst van de Alle-Dag-Kerk uit de Engels Hervormde Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. De dienst wordt altijd de woensdag voorafgaand opgenomen.

Voor meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk, klik  hier

Terug naar het overzicht…