Alle-Dag-Kerk

Alle-Dag-Kerk - dinsdag 3 oktober 2017, 12:25 uur.

Direct naar de preek? Klik dan hier.

Voorganger vandaag is Dick Schoon uit Amsterdam.

'Christelijke naastenliefde' n.a.v. Galaten 5:25 – 6:10.

We lezen vanmiddag uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten.
Die lezing is gekozen naar aanleiding van de Vredesweek die de kerkelijke vredesbeweging Pax organiseerde. Wij sluiten ons daarbij aan en horen Paulus adviezen geven voor het leven in de christelijke gemeente. Kort gezegd komt het erop neer, dat de broeders en zusters elkaar moeten steunen. Maar is daarmee ook alles gezegd? Is dat niet zó banaal, dat we daarvoor toch de apostel niet nodig hebben? Wat is het bijzondere van de christelijke naastenliefde? Daarover straks in de overweging.

Algemene programma informatie:

Dienst van de Alle-Dag-Kerk uit de Engels Hervormde Kerk aan het Begijnhof in Amsterdam. De dienst wordt altijd de woensdag voorafgaand opgenomen.

Voor meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk, klik  hier

Terug naar het overzicht…