Aangeraakt, met Ineke Clement

Aangeraakt, met Ineke Clement - zondag 8 april 2018, 13:00 uur.

Thema van deze aflevering is: de Stilte.....

Ooit maakte ik met een groep onder leiding van een gids een boswandeling waarbij we met een stethoscoop in onze oren mochten luisteren op de stam van een boom. Onvoorstelbaar, wat een lawaai daarbinnen. Het lawaai van stromen grondwater die de boom door de stam heen naar boven haalt. Niets is wat het lijkt… is het wel érgens hélemaal stil? In een kerkdienst die over stilte ging, vroeg ik de aanwezige kinderen eens om helemaal stil te zijn en dan te luisteren en wat bleek? Ze hoorden gehoest, geschuifel, geritsel en ze hoorden de auto die voorbij de kerk reed… Stilte is dus ook luisteren…

Kort geleden was ik voor een weekje in Taizé, een klein plaatsje in Frans Bourgondië waar vlak na de oorlog enkele Protestantse monniken zijn neergestreken. Nu is het een oecumenische communiteit met leden afkomstig uit alle delen van de wereld. De diensten - drie keer per dag - zijn eenvoudig: een enkele Bijbeltekst in diverse talen, zingen van liederen die vele malen als in een mantra herhaald worden en korte gebeden.
En….… in het hart van de viering een lánge stilte...
Ik ervaar dat steeds opnieuw als heel bijzonder. In één ruimte samen zijn met honderden, in de zomer zelfs duizenden - met name jongeren - en als het ware het Pinksterwonder beleven: dat mensen die allerlei talen spreken elkaar verstaan in de universele taal van de stilte… de taal van de ziel ook… die verlangt naar God...

In de jaren negentig vorige eeuw werkte ik als geestelijk verzorger in Nieuw Unicum, een wooncentrum in Zandvoort voor mensen met een lichamelijke handicap. In die tijd werd er een stiltecentrum ontwikkeld en natuurlijk werden de bewoners daarbij betrokken.
Een heel proces waar echt niet meteen alle neuzen dezelfde kant op stonden. Er was enthousiasme maar ook weerstand. Zo kwam een bewoner na de vergadering nog even apart zeggen dat ze het maar 'eng' vond: "Mij zal je er niet zien", zei ze. "Jullie gaan daar natuurlijk ook doden opbaren!" We hebben dat nooit gedaan, maar het laat zien dat stilte ook met dóód wordt geassocieerd.
Een andere reactie was ook tekenend: "Een Stíltecentrum? Wij hebben liever een ruimte waar we mogen schrééuwen!" ….
Later in het psychiatrisch ziekenhuis, zeiden sommige mensen: "Stilte? Ik hou er niet van, want dan hoor ik mijn stemmen veel harder"
En weer later als ouderenpastor hoorde ik mensen uit de grond van hun hart zeggen "Het is hier zó stil, ik ben blij als er een beetje reuring is buiten" Dat zeggen mensen die aan huis gebonden zijn en dagen achtereen alleen de thuishulp ontmoeten.
Kortom: stilte is niet per definitie weldadig.

Klik hier voor een overzicht van de muziek die te horen is in deze aflevering.

Algemene programma informatie:

Wilt u reageren op dit programma? Stuur een e-mail naar: aangeraakt@radiobloemendaal.nl.

Een pastoraal programma gemaakt door Ineke Clement met verhalen afgewisseld door muziek. Ieder programma gaat uit van een ander thema.

Ineke Clement (1948) begint haar werkzame leven als verpleegkundige. Door haar betrokkenheid bij de Basisbeweging Nederland kiest ze voor de theologische studie waarin ze in 1989 haar doctoraal doet aan de Katholieke Universiteit Utrecht. Na haar kerkelijke opleiding in Leiden wordt ze fulltime predikant in Drenthe en later geestelijk verzorger in de psychiatrie, in Poortugaal en Hellevoetsluis. De laatste jaren staan in het teken van het ouderenwerk en vorig jaar neemt Ineke op 69-jarige leeftijd afscheid. Daardoor komt er tijd vrij om voor Radio Bloemendaal een pastoraal programma te gaan maken. Daarin wil Ineke haar ervaringen als pastor, bijbelverhalen, en literatuur combineren met muziek en daartussen een verbinding maken om mensen op die manier te raken. De liefde voor de klassieke muziek heeft ze van huis uit meegekregen, zelf heeft ze haar hele leven gezongen en is lid van het Haarlems Bach Ensemble.

Terug naar het overzicht…