Nieuwsbrief

 

Open Huis Kerk Zonder Grenzen

 

zondag 30 september a.s., 15.00 – 17.30 uur

 

Thema: Een plaats om te wonen

 

Op zondag 30 september a.s. houdt Kerk Zonder Grenzen opnieuw Open Huis.

U bent welkom  ’s middags in de Vijverwegkerk in Bloemendaal. De kerk is open vanaf 14.30 uur. Om 15.00 uur gaan we met elkaar vooral veel zingen. Dat ‘met elkaar’ vergt enige toelichting. Te gast is namelijk Rob van Dijk met twee van zijn  koren: Immanuël uit IJmuiden en Needed uit Maarssen. En met Cees Verschoor op het orgel wordt het dus een Sing-In. We gaan bekende liederen zingen, oud en vertrouwd, nieuw en aansprekend. En uiteraard luisterend naar en soms meezingend met de koren die o.a. zingen: ‘Praise and praise again’, Like a mighty river’, ‘Vleugels’, Psalm 23 van Gelineau, ‘You raise me up’ en ‘God and God alone’.

De voorganger van Kerk Zonder Grenzen, ds. Aart Mak,  zal de bijeenkomst leiden en een korte overweging houden over het thema:

Een plaats om te wonen.

Na afloop alle gelegenheid om na te blijven en elkaar te ontmoeten.

Voor een drankje en een hapje wordt uiteraard gezorgd.

Wees welkom en wees erbij.

***************************************************************************************************

Dit huis, een herberg onderweg

voor wie verdwaald in heg en steg

geen rust, geen ruimte meer kon vinden,

een toevluchtsoord in de woestijn

voor wie met olie en met wijn

pijnlijke wonden liet verbinden,

dit huis, waarin men smarten deelt,

weet hoe Gods liefde harten heelt.

 

Dit huis, waarin een gastheer is

wiens zachte juk geen last meer is,

dit huis is tot ons heil gegeven:

een herberg voor wie moe en mat

terzijde van het smalle pad

struikelt en langer niet wil leven –

plaats tegen neerslachtigheid

een pleister van barmhartigheid.

 

André Troost

 

 

 

 

Ik wil mij uitschrijven van deze nieuwsbrief