• 00:00 / 00:00

  Nog een keer: het Thomas Evangelie

  Een evangelie met 114 spreuken. Opnieuw spreekt hier een wijsheidsleraar die mij aan het denken zet. Er moet iets met mij gebeuren. Ik zie het niet en toch is het er.

 • 00:00 / 00:00

  Wachten

  Er zijn dingen die een begin hebben: het kalenderjaar, een schooldag, een nieuwe jurk, een huis bouwen.

  Er zijn ook dingen die geen begin hebben: zaad, dat ontkiemt, een bloem die opengaat, de lente en de dageraad.

   

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 100

  Een juichende psalm. En stoutmoedig wordt daar de hele aarde bij betrokken. Alsof er geen doffe ellende is, geen geweld, geen rampzalig heidendom. Heel de aarde moet een lofzang worden. Psalm 100 is de belijdenis van God als de alom Aanwezige.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 87

  We zijn als mensheid ver verwijderd van het visioen, een stad van vrede. Des te meer dringt het verlangen. En je zou wel, met de groten en de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en on der fluitspel in het ronde gaan, zingend: ‘In U zijn al onze fonteinen.’ We zijn en blijven onderweg.

 • 00:00 / 00:00

  De vele woningen

  Toen ik later hoorde over een huis met vele woningen, moest ik aan het huis denken waar ik als kind kwam, met al die mensen uit de Molukken, alleenstaanden, gezinnen, samenwonenden, dat huis bijna grenzend aan onze achtertuin.

   

 • 00:00 / 00:00

  Woord op Zondag met Joop Bos

  Laat mij nou die ene stevige schakel mogen zijn, temidden van een ketting hulpverleners 

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 119

  Een mens wordt er niet wijzer van als hij zich onderdompelt in het leven. Wat is recht en wat is slecht? Wie vertelt de waarheid? Niets is zeker. Regels, wetten, geboden, voorschriften, de woorden komen alle en vele malen in deze langste psalm naar voren. Maar ze zijn alle geboren uit liefde.

 • 00:00 / 00:00

  Wie ben ik?

  Van religieuze genieën als Mozes, Boeddha en Jezus is bekend dat zij er jaren over deden voor zij wisten wie ze waren en waarom ze leefden.

 • 00:00 / 00:00

  Huiver voor godsdienst

  Een blinde ziener, hoe kun je het verzinnen! Maar juist de blinde ziet waar de ziende blind voor is.

 • 00:00 / 00:00

  Psalm 149

  Bevrijdingsdag. Hier: een oud lief dat weliswaar oorlogstaal gebruikt maar zich het leven ook voorstelt als een theater waarin ieder zijn rol speelt, de braverik en de schurk, de schlemiel en de arrogante kwast.