Steun het werk van Kerk Zonder Grenzen

Kerk zonder Grenzen ontvangt voor zijn werk enige steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze steun is echter niet voldoende om al ons werk te kunnen doen. Voor een groot deel zijn wij afhankelijk van giften en donaties.

Er zijn veel manieren waarop u KZG financieel zou kunnen steunen. Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden.

Word donateur van Kerk Zonder Grenzen:

U kunt donateur worden van KZG en zo het goede werk van de radio-evangelisatie steunen. Wij vragen onze donateurs twee maal per jaar om een vrijwillige gift (met Pinksteren en met Kerstmis). U kunt donateur worden door ons contactformulier in te vullen. 

Een eenmalige schenking:

Draagt u Kerk Zonder Grenzen een warm hart toe en wilt u KZG eenmalig steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 28 INGB 000 1522 22 2  ten name van Stichting Kerk Zonder Grenzen onder vermelding van: Gift van… (uw naam en adres). Of stuur een mail aan info@kerkzondergrenzen.nl wij helpen u graag verder.

De stichting Kerk Zonder Grenzen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI status). Op de website van de belastingdienst staan de mogelijkheden om uw donatie aan Kerk Zonder Grenzen op fiscaal aantrekkelijke wijze aftrekbaar te benutten.

Periodieke schenking:

Een periodieke schenking biedt voordelen. Als u jaarlijks geld wilt schenken aan KZG kunt u dit doen door een periodieke schenking. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.

Als u uw periodieke schenkingen laat vastleggen in een notariële akte of via een schriftelijke overeenkomst met KZG, en u tenminste vijf jaar achtereen een gelijk bedrag schenkt, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet.

  • Via de notaris

Wanneer u uw gift laat vastleggen bij de notaris zal KZG de kosten hiervoor voor zijn rekening nemen.

  • ​Via een schriftelijke overeenkomst met KZG  

Stap 1:

Download en print het formulier Periodieke gift in geld van de website van de belastingdienst.

Stap 2:

Vul de gevraagde gegevens in en stuur het ondertekende formulier aan:

Stichting Kerk Zonder Grenzen

Antwoordnummer 464

2060 VE  Bloemendaal

U kunt ook een scan maken van het ingevulde en ondertekende formulier maken en mailen naar info@kerkzondergrenzen.nl

Stap 3:

U ontvangt van Kerk Zonder Grenzen een ondertekend formulier retour. Bewaart u dit voor uw administratie en voor uw aangifte.

Steun KZG ook over uw grenzen heen.

Waarschijnlijk denkt u wel eens na over wat er na uw dood moet gebeuren met uw nalatenschap. Natuurlijk wilt u daarin kinderen of andere familieleden laten delen. Daarnaast kun u in uw testament ook specifieke doelen opnemen die vanuit uw erfenis een bijdrage ontvangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

  •  Schenking door middel van een legaat

Wanneer u KZG tot legataris maakt laat u een vast omschreven deel uit de erfenis na bijvoorbeeld een vast bedrag of goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille). Dit geldbedrag ontvangt KZG en de rest van uw erfenis zal worden verdeeld.

  • Schenking door middel van een erfstelling

U kunt KZG ook als (mede)erfgenaam opnemen in uw testament. Een erfstelling is een procentueel deel of geheel van uw bezit, bijvoorbeeld 20% van de opbrengst van een huis of inboedel. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt zo KZG bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen.

Het is hierbij goed om te weten dat goede doelen zoals de stichting KZG geen successierechten hoeven te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het werk van de stichting.

Elk bedrag, groot of klein, is meer dan welkom. KZG is u dankbaar voor iedere vorm van steun.

Voor meer informatie, hulp of advies kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij helpen u graag verder. U kunt ons een e-mail sturen of u kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer: 023-737 0098