Doelstelling

Kerk Zonder Grenzen biedt een veelzijdig aanbod aan kerkdiensten en programma's via de radio en andere media, geschikt voor kerkelijken en niet-kerkelijken, en ondersteunt deze programma's met informatie en nazorg (pastoraat).

Kerk Zonder Grenzen is een zelfstandige stichting, maar weet zich verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland, en wil deze dienen en aanvullen in hun presentie in de samenleving.

Kerk Zonder Grenzen werkt nauw samen, zowel op inhoudelijk als facilitair gebeid, met de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen, tevens de eigenaar van de zender Radio Bloemendaal.

Daarnaast kent Kerk Zonder Grenzen een aantal werkterreinen die vallen onder de projecten Tuimeltekst, MomenTaal, Huis van Waarden en Woord Op Zondag.

Er wordt met allerlei organisaties die vergelijkbaar zijn samengewerkt.

Kerk Zonder Grenzen beschouwt zichzelf in toenemende mate als een netwerkorganisatie die daarnaast programma's aanbiedt en mensen buiten de kerkelijke circuits geestelijk begeleidt en ondersteunt.