Roken

08 oktober 2014 /
Ds. Aart Mak

‘Waarom blijft u hier buiten staan?’ (Genesis 24:31)

Terwijl ooit de meeste hervormden wijn, de gereformeerden jenever en de lutheranen bier als hun favoriete drank beschouwden en ook daarin soms flink van elkaar verschilden, waren zij het generaties lang al wel roerend eens over het genot van het roken. Vele kerkenraadsleden hulden zich al vergaderend in tabaksrook en beschouwden dit geenszins als een zonde. Toen het nog een beroep voor mannen was, schaften beginnende studenten theologie zich vaak een pijp aan om erbij te horen. Wie terugbladert in fotoboeken, ziet dat hoogleraren theologie zich zonder schroom lieten fotograferen met een wereldse sigaret of sigaar tussen duim en wijsvinger. Nu het roken in openbare gelegenheden bij wet verboden is, zien ook de rokende protestanten zich gedwongen naar buiten te gaan. De vraag is dan wie zij daar buiten tegenkomen en of ze er nog wat meer van opsteken dan alleen hun eigen rokertjes.

Heeft u het gelezen eerder deze maand?

Het kerkbezoek in Nederland daalt al een aantal jaar. Met name katholieken gaan steeds minder naar de kerk, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Toch geeft ruim de helft van de volwassen Nederlanders aan zich tot een geloofsgemeenschap te rekenen. De grootste categorie gelovigen, een kwart, is katholiek.

Gereformeerden en protestanten zijn de trouwste kerkgangers, 60 procent gaat minstens een keer per maand naar de kerk. 38 procent van de moslims gaat regelmatig naar de moskee. Urk is de gelovigste gemeente, slechts 2 procent van de inwoners is daar niet-kerkelijk.

Mijn commentaar:

Waarom hebben de rokers die tegenwoordig altijd buiten staan hierover niet eerder verteld aan de binnenzitters? Of keken ze liever naar hun eigen wolkjes dan te luisteren naar de hun passerende onkerkelijke medelanders? Of misschien hoopten zij wel met hun rook te getuigen van het evangelische vuur dat in hen brandde – waar rook is, is immers vuur? In elk geval hebben de rokers een taak. Zij moeten aan de mensen die binnen met schone longen het gelooft belijden, vertellen van de risico’s en de woorden van de straat. Over woorden van de straat gesproken. Ik heb daar juist (toen ik nog rookte) veel woorden geleerd, heel veel meer dan het aantal woorden dat de Bijbel in Gewone Taal gebruikt...

Deel deze column:

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Andere gerelateerde columns: