Dank

30 juni 2012 /
Ds. Aart Mak

In een warm land is het bezoeken van een koele kerk heerlijk. Veel Nederlanders doen dat. De protestanten onder hen lopen dan quasi alwetend rond in een vrijwel altijd rooms-katholiek ingericht kerkinterieur. Ik ook. Vroeger wees mijn vader me op een enkele oude vrouw die geknield bij een brandende kaars met haar ogen dicht zat te prevelen. God in Frankrijk had, zei hij, niet al te veel mensen die tot hem baden. Vandaar die uitdrukking: leven als God in Frankrijk. Hoe zou het tegenwoordig toegaan achter de doorgaans gesloten deuren van de kerken in het steeds warmer wordende Nederland?

14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het goede 22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. 23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. (1 Tessalonicenzen 5: 14-24)

 

Paus

Toen Angelo Giuseppe Roncalli (1881) in 1958 werd gekozen tot paus, beschouwde men hem vanwege zijn vrij hoge leeftijd vooral als tussenpaus. Dat pakte anders uit. Een legendarisch verhaal zegt dat hij zijn eerste nachten als paus buitengewoon slecht sliep. Niets hielp om hem in slaap te krijgen, noch de officiële gebeden, noch warme melk met anijs. Tot hij in een weer doorwaakte nacht met een flits tot inzicht kwam. Hij knielde en bad tot God of Hij hem wilde helpen als paus met alle problemen in de kerk die er waren, maar dat Hij zelf vooral ook wat moest doen omdat het toch Zijn kerk was, zei amen, ging liggen en viel eindelijk in een diepe slaap.

Gedurende zijn leven als diplomaat en priester had de latere paus al laten doorschemeren, dat hij graag veranderingen binnen de kerk zou zien plaatsvinden, onder meer met betrekking tot de andere godsdiensten, de joden, de politiek en de hiërarchie. Kenmerkend voor paus Johannes was bijvoorbeeld het verwijderen van een verwijzing naar de ‘verraderlijke Joden’ uit de liturgie.


 

Deel deze column:

Reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Andere gerelateerde columns: