Bestuur Kerk Zonder Grenzen:

de heer A. Soeteman, voorzitter
de heer H.J. van Alphen, penningmeester
de heer A. Helmig, secretaris
de heer P.D. Amels
mevrouw J.M. van der Ende- Anes
mevrouw A. Bout
mevrouw M. de Vries

De beide predikanten, Aart Mak en Tom de Haan, zijn adviseur.